COMUNA ION ROATA: Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

COMUNA ION ROATA, titular al proiectului “MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA ION ROATA” anunța publicul interesat asupra luării deciziei de etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “MODERNIZARE SI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA ION ROATA”, propus a fi amplasat în comuna Ion Roata, satul Broșteni, jud. Ialomița

Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M. Viteazu, nr. l, in zilele de luni-joi, orele 08.00-16.30, vineri orele 08.00-14.00, precum si la următoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved