COMUNA CIOCHINA: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA CIOCHINA titular al proiectului: ,,Amenajare parcări zona biserica Ciochina, județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomita, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: ,,Amenajare parcări zona biserica Ciochina, județul Ialomița”, propus a fi amplasat în com.Ciochina, loc Ciochina, str.Mare, zona biserica, jud Ialomita,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agențieipentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str.M. Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet : www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved