Comuna Ciochina: Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Vă înstiințăm că la data de 12.07.2024 se vor pubIica documentele tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale 3, 4, 9 șsi 26 din cadrul proiectului „înregistrarea sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale din UAT Comuna Ciochina, județul Ialomița conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Afișarea documentelor tehnice ale cadastrului se va realiza pe o perioada de 60 de zile la nivel local în Sala de Sedință a Consiliului Local Ciochina din Comuna Ciochina, județul Ialomița, între orele 9-15 ți pe site-ul Primariei Comunei Ciochina www.primariaciochina.ro , iar la nivel central pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate lmobiliară în acest scop.

Data de început a afișării: 12.07.2024

Data de sfârșit a afișării:  10.09.2024

Cererile de rectificare formulate în legatură cu documentația afișată, pot fi depuse la sediul Primăriei Comunei Ciochina în zilele lucrătoare între orele 8-15 pe perioada afișării și pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară în acest scop.

PRIMAR,

CÂMPULUNGEANU VASILE

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved