Comuna Ciulnița: Anunt finalizare poroiect „Modernizarea străzi locale”

ANUNȚ

COMUNA CIULNITA ANUNTA FINALIZAREA PROIECTULUI FINANTAT CU SPRIJINUL FINANCIAR AL PROGRAMULUI JUDETEAN DE DEZVOLTARE LOCALA IALOMITA – 2023

Titlu proiect

« MODERNIZARE STRAZI LOCALE: STR. PRIMAVERII SI STR. MIHAI EMINESCU, SAT POIANA, COMUNA CIULNITA, JUDETUL IALOMITA»

Valoarea totala a obiectivului: 422.406,18 lei.

Contributie U.A.T. Comuna Ciulnița: 92.406,18 lei;

Contributie ADI Ialomita: 330.000 lei.

Prin finalizarea investitiei au fost atinse obiectivele preconizate a fi realizate prin implementarea investitiei :

  • dezvoltarea infrastructurii rutiere prin asfaltarea străzilor ce vor permite atragerea în circuitul economic a zonelor respective.

  • reducerea timpului de transport;
  • creșterea siguranței circulației;

  • protecția mediului înconjurător;

  • reducerea riscului asupra sănătății populației prin reducerea emisiilor de poluanți produse de traficul autovehicolelor;

  • posibilități de intervenție rapidă în caz de urgență sau forță majoră( salvare, pompieri).


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved