Comtrans S.A. Slobozia: Convocator Adunarea Generală Ordinară a acționarilor

Consiliul de administrație al S.C. Comtrans S.A. Slobozia convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor pentru data de 24.05.2022, ora 10 la sediul societății din Slobozia, strada Amara nr 17, pentru toți acționarii înscriși în Registrul acționarilor cu data de referință 30.04.2022.
Adunarea generală a acționarilor va avea următoarea ordine de zi :
1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2021
2. Prezentarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori asupra bilanțului contabil si a contului de profit si pierderi pe anul 2021
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2021
4. Alegerea Consiliului de administrație al S.C.Comtrans S.A.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023
6. Diverse
Consiliul de administrație al S.C.Comtrans S.A. Slobozia


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved