Clase de învățământ dual la Țăndărei și Fierbinți Târg

 

Învățământul dual, reglementat prin OMEC nr. 3554/29.03.2017, care este o formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, tripartită, ce are la bază un contract de parteneriat între operatorul economic, unitatea de învățământ și unitatea administrativ-teritorială, precum și contracte individuale de pregătire practică între operatorul economic, elev/părinte-tutore și unitatea de învățământ, are următoarele caracteristici:

– este organizat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori și parteneri de practică;

– asigură oportunități sporite de educație și formare profesională pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;

– operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice și alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

– facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul unității de învățământ partenere.

Pentru anul școlar 2021-2022, Proiectul cifrei de școlarizare pentru învățământul profesional și tehnic include, la nivelul județului Ialomița, și 2 clase de învățământ dual, înființate la solicitarea operatorilor economici.

Astfel, la propunerea operatorului economic reprezentată de domnul Niculae Jean, la Liceul Tehnologic Țăndărei a fost avizată o grupă de 14 elevi pentru domeniul de formare Mecanic, calificarea profesională Mecanic agricol, iar la solicitarea operatorului economic E-Distribuție Dobrogea, la Liceul Tehnologic Fierbinți Târg a fost avizată o clasă de 28 de elevi pentru domeniul de formare Electric, calificarea profesională Electrician exploatare centrale, stații și rețele electrice.

O contribuție însemnată la realizarea învățământului dual în județul Ialomița a avut și ASOCIAȚIA  BALKAN  DEVELOPMENT SUPPORT, cu sediul în Fierbinți Târg.

Până la data de 15.01.2021 au fost încheiate contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual, între unitatea de învățământ, operatorul economic și unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia se află unitatea de învățământ. În acest sens, Inspectoratul Școlar Județean Ialomița apreciază interesul și sprijinul autorităților publice locale din Țăndărei și Fierbinți Târg, care au înțeles necesitatea sprijinirii învățământului dual.

Printre beneficiile acestui demers se regăsesc următoarele:

  • susținerea financiară din partea operatorului economic prin acordarea de stimulente și alte forme de sprijin financiar pentru elevi; acordarea unei burse lunare de 200 de lei;

  • asigurarea echipamentului de protecție;

  • transport la/de la locul de practică;

  • asigurarea unei mese pe zi la locul de practică.

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița se angajează ferm într-un efort de dezvoltare a învățământului dual în județ, în vederea asigurării unui învățământ adaptat cerințelor pieței muncii și centrat pe dezvoltare personală și socială, considerându-l astfel un factor important pentru dezvoltarea economică a comunităților ialomițene.

Inspector Școlar General,

Prof. Steluța Iuliana MITREA

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved