Cinci proiecte de hotărâre aprobate în ședința extraordinară a CJ Ialomița

 

Cinci proiecte de hotărâre au fost supuse aprobării consilierilor județeni, în prima ședință extraordinară din anul acesta care a avut loc marți, 12 ianuarie. Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al Luminiței Barcari, modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr.172 din 17.12.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul instituţiilor publice din subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea participării Spitalului Județean de Urgență Slobozia la realizarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia” și a cheltuielilor legate de proiect au fost doar câteva dintre acestea.

„Doamna Luminița Barcari a demisionat din funcția de consilier județean ca urmare a alegerii sale în funcția de deputat la alegerile parlamentare, în circumscripția electorală nr. 23 Ialomița”, a precizat Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate.

Următorul pe lista PNL este George Constantin, care a mai ocupat această funcție și în mandatul trecut.

Un alt proiect supus atenției consilierilor județeni a vizat aprobarea utilizării excedentului bugetului local rezultat la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2020. S-a propus astfel utilizarea sumei de 25 milioane de lei, din excedentul bugetului local realizat la finalul anului 2020 ca sursă de finanțare pentru secțiunea de dezvoltare. Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița va fi beneficiarul unei sume în cuantum de 22 mii lei.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Ultimul proiect de hotărâre a propus plenului Consiliului Județean Ialomița dsemnarea a doi consilieri județeni care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului, Adrian Ionescu, pentru anul 2020.

Această evaluare este o punere în aplicare a Codului administrativ și un element de noutate în administrația publică locală și județeană, cei doi membri fiind aleși de majoritatea simplă a consilierilor județeni (…) Propun plenului aprobarea prin vot deschis, fiind vorba de o comisie de evaluare, iar cei doi membri să fie Cătălin Grigore și Gabriel Răceanu”, a precizat președintele Consiliului Județean Ialomița.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate, urmând ca evaluarea secretarului general al județului să fie făcută până la data de 31 martie 2021.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved