Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg organizează concurs recrutare infirmier

 

CONCURS

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg cu sediul în oraş Fierbinţi Târg str. Spitalului, nr. 1

organizează concurs de recrutare

pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, dupa cum urmează:

  1. Infirmier – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului- cadru aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  • Studii generale (8 clase);

  • Vechimea nu este necesară

Concursul se va desfaşura conform calendarului următor:

  • 18 noiembrie 2020, ora 1600– data limită pentru depunerea dosarelor;

  • 26 noiembrie 2020, ora 1000– proba scrisă;

  • 02 decembrie 2020, ora 1000– proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.camsfierbinti.ro. Detalii privind condiţiile specifice, inscrierea la concurs şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Centrului de Asistenţă Medico-Socială din str. Spitalului, nr. 1 oraş Fierbinţi-Târg şi la tel.0243/280157.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved