Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg, concurs recrutare asistent medical generalist

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg cu sediul în oraş Fierbinţi Târg str. Spitalului, nr. 53-57 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, dupa cum urmează:

  1. Asistent medical generalist – 1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului- cadru aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările si completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

  • Liceul sanitar cu durata de 5 ani.

  • Școala Sanitară Postliceală sau echivalentă.

  • Carnet membru O.A.M.G.M.A.M.R. .

  • Vechimea nu este necesară.

Concursul se va desfaşura conform calendarului următor:

  • 17 mai 2022, ora 1600- data limită pentru depunerea dosarelor;

  • 25 mai 2022, ora 1000- proba scrisă;

  • 27 mai 2022, ora 1000- proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.camsfierbinti.ro . Detalii privind condiţiile specifice, inscrierea la concurs şi bibliografia de concurs sunt disponibile la sediul Centrului de Asistenţă Medico-Socială din str. Spitalului, nr. 53-57 oraş Fierbinţi-Târg şi la tel.0243/280157.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved