Ce trebuie să știți despre înscrierea copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2021-2022

 

Ministerul Educației a publicat Ordinul nr. 3476/10.03.2021 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 și a Calendarului înscrierii.

Activitățile au debutat în data de 17 martie prin publicarea circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia și pe site-ul Inspectoratului Școlar. În perioada 29 martie-28 aprilie 2021, părinții/tutorii legali instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Acestea vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învățământ la care aceștia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 10-20 mai 2021, astfel:

-10-11 mai 2021: procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție

-11-18 mai 2021: procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal insituiți/reprezentanți legali a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere

-20 mai 2021: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere

-21 mai 2021: comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de Inspectoratul școlar

-24 mai-31 mai 2021: depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă

-4 iunie 2021: afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare

În perioada 1-10 septembrie 2021 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către Inspectoratul Școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost înscriși la vreo unitate de învățământ.

O noutate în acest an o reprezintă evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar a celor care împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2021, pentru cei care au frecventat grupa mare din învățământul preșcolar, activitate care, în acest an intră în responsabilitatea grădiniței la care aceștia au fost înscriși. Pentru cei care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate, evaluarea va fi făcută de către CJRAE Ialomița după o programare care va fi publicată în data de 18 martie. Evaluarea nivelului de dezvoltare a copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, în vederea înscrierii în învățământul primar, se va realiza în perioada 22 martie-27 aprilie 2021, în patru centre stabilite la nivelul județului Ialomița, respectiv Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița (Slobozia), Școala Gimnazială „I.H.Rădulescu” (Urziceni), Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (Fetești) și Liceul Teoretic „Paul Georgescu” (Țăndărei).

Evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului se va realiza în prezența părintelui/tutorelui legat instituit/reprezentantului legal care îl însoțește, dar care nu poate interveni în procesul de evaluare.

În județul Ialomița sunt prevăzute 120 de clase și 2.215 locuri la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2021-2022, dintre care 107 locuri sunt alocate pentru alternativa Step by Step.

Toate informațiile utile pentru înscrierea copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022 se găsesc pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, la secțiunea dedicată: http://www.isjialomita.ro/index.php/invatamant-primar


Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate