Publicitate

ANUNȚ PUBLIC

Primaria comunei Ciochina, cu sediul în comuna Ciochina, Str. Primariei, nr. 1, județul Ialomița, titular al Planului Urbanistic General ,,ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI CIOCHINA, JUDEȚUL IALOMIȚA” anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului şi depunerii notificării la A.P.M. Ialomița pentru obţinerea avizului de mediu pentru planul mai…

STROE ADRIAN GABRIEL I.I: Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

STROE ADRIAN GABRIEL I.I., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXECUTIE FORAJ ALIMENTARE CU APA PENTRU IRIGATII F2”, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Vladeni, tarlaua n.r 5811/1, parcela 15, judetul Ialomita. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita,…

I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL: INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de: I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL, str. Traian, nr. 41, sat Vladeni, com. Vladeni, jud. Ialomita, codul fiscal: RO36320049, nr. de înmatriculare la registrul comerţului F21/273/2016, e-mail: stroegabriel666@yahoo.com, tel. 0736 072 429, cod CAEN 0111- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, ce intenţionează să solicite de…

INFORMARE UAT ORASUL AMARA

Această informare este efectuată de UAT Orașul Amara, județul Ialomița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 91, C.I.F 4427889, pentru investiția: “Realizare platformă de stocare a gunoiului de grajd și vegetal în vederea obținerii compostului” ce intenţionează să solicite de la A.B.A. Buzău – Ialomita – SGA Ialomița, aviz de gospodărire a apelor pentru desfăşurarea activităţii: depozitare…

Anunț public privind emiterea deciziei etapei de încadrare

UAT COMUNA ANDRĂȘEȘTI, titular al proiectului „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrășești, județul Ialomița – prin program PNDL” anunță publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local în comuna Andrășești,…

SC ECO TERM SRL: Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu

IORGA VIRGIL, reprezentant al SC ECO TERM SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Extindere hală”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, str. Serelor, nr. 5A, jud. Ialomița. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. M….

COMUNA STELNICA: ANUNT DE LICITATIE

Comuna Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul in Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , anunţă organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea, in data de 10.11.2022, pentru urmatorele spatii ce apartin domeniului public al comunei Stelnica: 8 spații cu destinatia de cabinete medicale si vestiar personal medical ,…

COMUNA ION ROATA: INFORMARE

Această informare este efectuată de COMUNA ION ROATĂ, Județul Ialomița, care intenționează să solicite de la Sistemul de Gospodărire a Apelor Ialomița, str. Mihai Viteazul, nr. 1, aviz de gospodărire a apelor pentru Sistem de canalizare si stație de epurare tn com. Ion Roată, jud. Ialomița. In cadrul proiectului este prevăzută inființarea unui sistem de…

Comuna Balaciu: Anunț public

COMUNA BALACIU, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitarea strazilor Lujerului, Morii si Zorilor, comuna Balaciu, judetul Ialomita”, propus a fi amplasat in com. Balaciu, strada Lujerului, Morii si Zorilor, jud. Ialomita. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc….

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved