Publicitate

Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg organizează concurs recrutare infirmier

  CONCURS Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg cu sediul în oraş Fierbinţi Târg str. Spitalului, nr. 1 organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor contractuale de execuţie vacante, dupa cum urmează: Infirmier – 1 post Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile…

Concurs organizat de Consiliul Județean Ialomița

  Consiliul Județean Ialomița, cu sediul în Piața Revoluției nr.1, Slobozia, organizează concurs in data de 09.11.2020 , ora 11,00 , pentru ocuparea unei funcții contractuale de șofer, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Prorocol Administrativ, Protecția Muncii. Programul concursului Proba scrisă 09.11.2020, ora 11,00; Data și ora susținerii interviului se afișează…

ANUNT PUBLIC AL PAROHIEI FIERBINȚI-TÂRG

  PAROHIA FIERBINTI-TARG, cu sediul in orasul Fierbinti-Targ, str. Postei, nr 15, judetul Ialomita, titular al planului PUZ „REINFIINTARE CIMITIR “FUNDU DANCIU” in orasul Fierbinti-Targ, tarlaua 291/1, parcela 1, cod postal 927115, nr. cad. 22456, judetul Ialomita, in suprafata de 2122mp, anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului si…

Concurs pentru încadrare în sistemul penitenciar

  Administraţia Naţională a Penitenciarelor scoate la concurs pentru Penitenciarul Slobozia, din sursă externă, zece posturi de agent în cadrul sectorului operativ – bărbați.    La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale, precum şi condiţiile specifice de ocupare a posturilor. Dosarele complete de candidat se depun la Biroul de Resurse Umane de la…

ANUNT PUBLIC AL PAROHIEI FIERBINȚI-TÂRG

  PAROHIA FIERBINTI-TARG, cu sediul in orasul Fierbinti-Targ, str. Postei, nr 15, judetul Ialomita, titular al planului PUZ „REINFIINTARE CIMITIR “FUNDU DANCIU” in orasul Fierbinti-Targ, tarlaua 291/1, parcela 1, cod postal 927115, nr. cad. 22456, judetul Ialomita, in suprafata de 2122mp, anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului si…

Convocare Adunarea Generală extraordinară Consumcoop Scânteia

  În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi a actului constitutiv al Societaţii cooperative de consum, Administratorul unic, convoacă Adunarea Generală extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative pentru data de 15.09.2020, ora 10.00, având următoarea ordine de zi: Majorarea capitalului social; Diverse In cazul in care, nu sunt intrunite cerintele prevazute la art….

ANUNȚ DE LICITAȚIE ORGANIZAT DE PRIMĂRIA FETEȘTI

  1.Informatii generale privind proprietarul: Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410. 2.Informatii generale privind obiectul vânzării clădirii fostei centrale termice CT7: Imobilul (clădire) fostă centrală termică CT7, este înscris în C.F. nr. 25857,…

Anunț public S.C. American Construction Tehnologies SRL

  S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare livadă alun”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, Extravilan, T139/1, P1+P2, județul Ialomița. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomia, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr….

Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate