Publicitate

PRIMARIA GIURGENI: ANUNT DE LICITATIE

Primaria Comunei Giurgeni, cod fiscal 436799, cu sediul in Comuna Giurgeni, str Mihai Viteazu, nr.36, tel/fax : 0243.277010, e-mail: comunagiurgeni@gmail.com , anunţă organizarea licitaţiei publice pentru concesionare, in data de 18.11.2021, pentru urmatorul bun ce apartine domeniului privat al comunei Giurgeni: Spatiu amplasat în imobilul ,,Dispensar Uman – Spatiu farmacie,, – destinat unui punct farmaceutic…

Anunţ de participare la licitaţie pentru concesionare teren domeniu privat

1.Informaţii generale privind concedentul : Consiliul Local Orășenesc Amara, strada Nicolae Bălcescu nr. 91, Orașul Amara, Județul Ialomița, CP 927020. Cod fiscal 4427889, tel/fax 0243/233102, e-mail consiliullocalamara@yahoo.com. 2.Informaţii generale privind obiectul concesiunii : Teren în suprafață de 207 m.p., situat în str. Stadionului, nr. 1A, identificat cu nr. cadastral 28978, orașul Amara, Jud. Ialomița. Terenul…

ANUNT AL CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA

  ANUNŢ PUBLICITAR privind cumpararea unui teren în suprafață de 50.000 mp necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița În calitatea sa de autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, doreşte , achiziționarea unui teren în suprafață de 50.000 mp, în vederea construirii unor instalații prevăzute prin Planul Județean…

Anunț al Primăriei Amara privind carantinarea orașului

Începând cu data de 04.10.2021, ora 00.00, pentru o perioada de 14 zile, pentru orașul Amara, județul Ialomița, se instituie măsura de carantinaă zonală. Vă informăm că, prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Ialomița s-a stabilit ca și cale de circulație pentru tranzitarea zonei orașului DN2C. Se vor respecta…

Primăria Ciulnița: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

COMUNA CIULNITA, titular al proiectului „Modernizare strada Primaverii, portiune de drum intre DC 52-strada Podului si DC24-strada Mihai Eminescu, sat Poiana, comuna Ciulnita, judetul Ialomita”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Modernizare strada Primaverii,…

CONVOCATOR S.C. TRANSMAR IALOMITA S.A.

Administratorul unic al Societății Comerciale TRANSMAR IALOMITA S.A., cu sediul social în strada Filaturii nr. 12, Slobozia, județul Ialomița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/158/1991, având CIF RO 2073076, dl. Popescu Marian, în temeiul Art. 113 și Art 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale astfel cum…

Primăria Ciochina: Solicitare aviz de gospodărire a apelor

INFORMARE Această informare este efectuată de Comuna Ciochina , Str. Bisericii, nr. 1, tel./fax. 0243262001/0243265312, ce intentionează să solicite de la S.G.A. Ialomita aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor “MODERNIZARE GOSPODARIE DE APA ŞI EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA CIOCHINA, JUDEŢUL IALOMIŢA”. Aceasta este o investitie nouă….

Primăria Ciulnița: Anunț mediu declanșare etapă de încadrare

Titular Primăria Ciulnița, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare cf. HG nr.1076/2004 în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Actualizare PUG si RLU comuna Ciulnița, jud. Ialomița. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Primăriei Ciulnița – Matei Basarab, nr.68, din data de 29.09.2021 între orele 13:00 – 15:00. Publicul interesat…

Concurs pentru încadrare personal din sursă externă ISU „Barbu Catargiu”

În perioada următoare, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa organizează concurs în vederea ocupării unui post de execuție vacant – ofițer specialist I, la compartimentul Informare și Relații Publice, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea postului de execuție vacant și/sau rechemare…

Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate