Publicitate

Convocare Adunarea Generală extraordinară Consumcoop Scânteia

  În temeiul prevederilor Legii nr. 1/2005 şi a actului constitutiv al Societaţii cooperative de consum, Administratorul unic, convoacă Adunarea Generală extraordinară a membrilor cooperatori la sediul societăţii cooperative pentru data de 15.09.2020, ora 10.00, având următoarea ordine de zi: Majorarea capitalului social; Diverse In cazul in care, nu sunt intrunite cerintele prevazute la art….

ANUNȚ DE LICITAȚIE ORGANIZAT DE PRIMĂRIA FETEȘTI

  1.Informatii generale privind proprietarul: Primaria Municipiului Fetesti cu sediul in Fetesti, str. Calarasi, nr. 595, bl. CF3, sc.A, et.II-IV, jud.Ialomita, cod fiscal 436577, cont nr. RO64TREZ24A510103203001X, deschis la Trezoreria Fetesti, telefon 0243364410. 2.Informatii generale privind obiectul vânzării clădirii fostei centrale termice CT7: Imobilul (clădire) fostă centrală termică CT7, este înscris în C.F. nr. 25857,…

Anunț public S.C. American Construction Tehnologies SRL

  S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Înființare livadă alun”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, Extravilan, T139/1, P1+P2, județul Ialomița. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomia, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr….

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare proiect “Modernizare drumuri de interes local, prin asfaltare, in satele Ciochina, Borduselu, Orezu, Piersica, comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa”

  COMUNA CIOCHINA titular al proiectului “Modernizare drumuri de interes local, prin asfaltare, in satele Ciochina, Borduselu, Orezu, Piersica, comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local,…

U.A.T. Fetești: Anunț publicare documente tehnice cadastrale

  În temeiul Art. 14, alin. (1) şi (2) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, U.A.T. Municipiul Feteşti, judeţul Ialomiţa, anunţă publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 20 și 25 începând cu data de 19.08.2020, pentru…

Anunț public depunere solicitare emitere acord de mediu proiect ”Modernizare străzi locale în comuna Ciulnița”

  COMUNA CIULNIȚA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA CIULNIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA”, propus a fi amplasat în comuna Ciulnița, județul Ialomița. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu nr. 1,…

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, titular al proiectului ”Modernizare drum județean DJ 201, tronson Orezu (intersectie DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 201, tronson…

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, titular al proiectului ”Modernizare drum județean DJ 201, tronson Orezu (intersectie DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 201, tronson…

ANUNT PUBLIC SC EXE PACKAGING SOLUTIONS SRL

  SC EXE PACKAGING SOLUTIONS SRL, cu sediul in sat Mogosoaia, com. Mogosoaia, str. Aeroportului, nr 141, Jud. Ilfov, titular al planului PUZ “AUTORIZAREA LUCRARILOR PENTRU IMBUNATATIREA COMPETITIVITATII INTREPRINDERII SC EXE PACKAGING SOLUTIONS SRL PENTRU INFIINTAREAUNEI NOI ACTIVITATI IN DOMENIUL FABRICARII AMBALAJELOR BIODEGRADABILE” in loc. Fierbinti-Targ, str. Fermierilor, nr 4, cod. postal 927115, nr cad…

Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate