Publicitate

CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA: ANUNȚ DE LICITAȚIE

Informații generale privind concendentul: Consiliul Județean Ialomița, cod fiscal 4231776, situat în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.l, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii: obiectul concesiunii îl reprezintă terenul în suprafața de 2.432 mp teren cu categoria de folosință curți-construcții, cu destinația – construirea de capacități economice. Terenul este…

CONCURS ORGANIZAT DE PRIMĂRIA AMARA

Primăria oraşului Amara organizează în data de 26 05 2021 ora 11:00 proba scrisă și interviul în maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Amara din strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei contractuale de conducere de șef serviciu în cadrul S.G.C.L. AMARA….

0

Anunț – Vând casă + teren în Ion Ghica

VÂND CASĂ ÎN ION GHICA (COMUNA CIULNIȚA) + TEREN 2800 MP   VÂND casă nouă în Ion Ghiga (comuna Ciulnița), la 7 km distanță de Slobozia + teren 2800 mp (pe o parte laterală are înfințată o livadă cu 70 pomi fructiferi pe rod), poziție excelentă (20 metri distanță de la șosea), deschidere mare pe…

Primăria Perieți: Depunere solicitare de emitere a acordului de mediu

COMUNA PERIEȚI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul “EXECUȚIE FORAJ ALIMENTARE CU APĂ SAT PERIEȚI-P1”, propus a fi amplasat în comuna Perieți, județul Ialomița. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr. 1 în zilele…

MICA PUBLICITATE

Vând 14.000 mp teren intravilan vis-avis de Parcul Hermes VAND teren intravilan în Slobozia,14.000 mp, vis avis de Hermes. Relații la telefon 0723939143. Vând 5.000 mp teren extravilan pe malul Lacului Amara VAND 5.000 mp teren extravilan pe malul Lacului Amara, spre câmpie. Relații la telefon 0723939143.    

I.I. PARASCHIV G. MARIANA: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

  I.I. PARASCHIV G. MARIANA, titular al proiectului: “ AMENAJAREA UNUI PUT FORAT PENTRU IRIGATII ” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : “ AMENAJAREA UNUI PUT FORAT PENTRU IRIGATII “, propus a fi…

SC NADIRCOM SRL: Anunt public privind decizia etapei de incadrare

SC NADIRCOM SRL, titular al proiectului: “ AMENAJAREA UNUI PUT FORAT PENTRU IRIGATII” , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita,in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul : “ AMENAJAREA UNUI PUT FORAT PENTRU IRIGATII “, propus a fi amplasat în extravilanul…

Primăria Stelnica: Anunț de licitație publică

Primaria Comunei Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul in Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax : 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com , anunţă organizarea licitaţiei publice pentru inchirierea, in data de 27.04.2021, pentru urmatorul bun ce apartine domeniului privat al comunei Stelnica: Teren extravilan, in suprafata de 7578 mp situat in extravilanul Comunei…

CONCURS ORGANIZAT DE PRIMĂRIA AMARA

  Primăria oraşului Amara organizează în data de 26 04 2021 ora 14:00 proba scrisă și interviul în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la sediul Primăriei Oraşului Amara din strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional…

Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate