Administratie

0

Dialog cu Mihai Valeriu, primarul comunei Movila

  An de an am promovat investiții de mare interes pentru movileni – Domnule primar, haideți să facem o radiografie a investițiilor promovate în Movila pe parcursul ultimilor trei ani, specificând și sursele de finanțare. – Prin finanțare județeană am promovat și implementat câteva investiții care au adus un plus în viața de zi cu…

AGENDĂ FETEȘTEANĂ

Lucrări de modernizare a clădirilor de la Stadionul Municipal Clădirile din incinta Stadionului municipal, folosite de cei peste 200 de copii implicați în diverse activități sportive ale CSM Fetești, se află într-un amplu proces de renovare. Inițiat de Primăria Municipiului Fetești, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, proiectul vizează o abordare completă…

0

Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița

C O M U N I C A T CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară, în sistem on-line, în data de 20.07.2023, ora 14,00, având pe ordinea de zi: I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza…

0

Proiectele cu finanțare europeană la Fetești intră în linie… dreaptă

Proiectele europene câștigate de municipiul Fetești prin Planul Național de Redresare și Reziliență sunt în etapa de elaborare a documentației în vederea organizării licitațiilor. Un nou subcontractor al firmei care se ocupă de executarea pistei pentru bicicliști și de modernizarea străzilor din cartierul Coloniști, incluse în proiectul “ Sistem integrat de transport durabil în municipiul…

0

Alte șase primării au semnat contracte de finanțare prin ADI Ialomița

Consiliul Județean Ialomița continuă semnarea de noi contracte de finanțare prin ADI Ialomița. Saptamana trecută reprezentanții primăriilor Manasia, Făcăeni, Valea Ciorii, Colelia, Gura Ialomiței și Grindu au semnat contractele prin care vor primi sprijin financiar pentru implementarea proiectelor propuse, proiecte care vor beneficia și de finanțare de la bubgetul local. La Manasia se va construi…

Consiliul Județean Ialomița: Hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole

H O T Ă R Â R E privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2023 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 16357/2023 – F din 21.06.2023 al Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, Examinând: – Adresa nr….

0

Dialog cu Elena Gabriela Zaharia, primarul comunei Gheorghe Lazăr

Vizăm alte proiecte de mare anvergură, pentru că de acum avem experiență Gheorghe Lazăr, o așezare ialomițeană în care opt ani înaintea alegerii ca primar a Elenei Gabriela Zaharia nu s-a întâmplat nimic remarcabil. Desigur, nu se pot ivi minuni peste noapte. Dar, semnele schimbării sunt acum, după trei ani din primul mandat, mai mult…

0

Consiliul Județean Ialomița: Anunț licitație

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație a unor bunuri aparținând domeniul privat al județului Ialomița Informații generale privind concedentul : județul Ialomița, cod fiscal 4231776, cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției, nr.1, județul Ialomița, tel. 0243230200, fax 0243230250, e-mail : cji@cicnet.ro Informații generale privind obiectul concesiunii : obiectul concesiunii îl reprezintă încheierea unui contract de concesiune…

0

Dezbatere publică privind problema așezărilor informale din Fetești

Primăria Municipiului Fetești și coordonatorii programului european ROMACT au organizat, vineri săptămâna trecută, o dezbatere publică privind problema așezărilor informale din zonă. Comunitățile vulnerabile care locuiesc în aceste așezări, adesea neoficializate de către autorități, au fost în centrul discuțiilor. La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților locale, județene și naționale. Printre aceștia s-au numărat Laurențiu…

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved