Administratie

Opt milioane de lei de la bugetul județean pentru heliport, bloc alimentar și spălătorie la Spitalul Județean de Urgență Slobozia

  În ședința Consiliului Județean Ialomița din data de 31 august, consilierii județeni au aprobat nota conceptuală și tema de proiectare pentru construirea unui heliport, a unui bloc alimentar și a unei spălătorii la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, valoarea estimată a investiției fiind de 8 milioane de lei. Pentru primul obiectiv, amplasamentul stabilit inițial…

C O M U N I C A T

  CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 23.09.2020, ora 13,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi: I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița…

Hotărârea 144 a Consiliului Județean Ialomița

  H O T Ă R Â R E privind abrogarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 23 din 21.02.2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2020 Consiliul Judeţean Ialomiţa, Având în vedere: – Referatul de aprobare nr. 18047/2020 – A…

Comuna Traian a încheiat cu succes proiectul „Împreună inovăm”

  * Autoritatea locală a licențiat cinci servicii sociale care se adresează copiilor, adulților și bătrânilor pentru diferite probleme * Singurului proiect finanțat din POCU OS4.1. în regiunea Sud Muntenia ”Împreună inovăm – măsuri integrate de dezvoltare și incluziune socială în comuna Traian, județul Ialomița, cod 103113” a fost lansat în toamna anului 2017, în…

Ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița

  CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se convoacă în ședință extraordinară la cererea a cel puțin a unei treimi din numărul consilierilor județeni în funcție, în data de 31.08.2020, ora 14,00 în Sala EUROPA, având…

0

Adrian Vasile, primarul comunei Andrășești: Am început cu pași mici, pentru că eram copilul care învăța să meargă, dar care era și este foarte ambițios

  Adrian Vasile este de patru ani primar al comunei Andrășești, iar obiectivul său major, ca ales al comunității, a fost identificarea de soluții pentru problemele cu care se confruntă cetățenii, prin implicarea directă și promptă în rezolvarea acestora, pentru dezvoltarea edilitară. A reușit să facă foarte multe într-un timp relativ scurt, dar, desigur, nu…

0

Biserica de lemn „Sfântul Nicolae” din Slobozia va fi restaurată

  Consiliul Județean Ialomița a semnat un contract de achiziții pentru <<Restaurarea și Conservarea Bisericii de lemn Sf. Nicolae>>,contract semnat în cadrul Programului Operațional Reagional 2014-2020, finanțat pe Axa prioritară 5.1 – conservarea, protejarea, promovarea și dezoltarea patrimoniului natural și cultural, apel de proiecte dedicat sprijinirii obiectivelor strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, Axa prioritară…

S-a semnat contractul de achiziție privind întocmirea documentației tehnico-economice pentru reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatorului Spitalului Județean de Urgență Slobozia

  Președintele Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, a semnat contractul de achiziție publică privind întocmirea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, asistență tehnică proiectant și lucrări de execuție din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”. Consiliul Județean Ialomița are demarate patru proiecte care privesc…

Liberalii din Consiliul Județean s-au supărat pe Aeroportul Alexeni ca … văcarul pe sat

  Ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița a adus în dezbaterea consilierilor județeni 16 proiecte de hotărâre. Printre aceste proiecte, amintim proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2020, aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice…

Copyright 2020 - Global Marketing - All Rights Reserved                                                                                   Politica cookie                          Politica de confidentialitate