CAPRĂ LUCHIAN-FLORIN și CAPRĂ MARILENA: Anunț public privind decizia etapei de încadrare

CAPRĂ LUCHIAN-FLORIN și CAPRĂ MARILENA, titulari ai proiectului „Construire Service Auto”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire Service Auto”, propus a fi amplasat în comuna Jilavele, strada Salcâmului nr. 14, județul Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, din municipiul Slobozia, strada Mihai Viteazu nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 08.00-14.00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved