Cadastrare și cărți funciare gratuite făcute de OCPI Ialomița prin UAT-uri

 

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF) a fost aprobat prin HG 294/29.04.2015 și detaliază activitățile acestuia, dar și sumele necesare realizării lor, suportate din veniturile proprii ale ANCPI și fonduri externe nerambursabile. Scopul PNCCF este de înregistrare a tuturor proprietăților din țară în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, realizarea planului cadastral și deschiderea cărților funciare la nivelul tuturor unităților administrativ-teritoriale.

Beneficiile Programului sunt legate de realizarea unui inventar complet al proprietăților imobiliare, siguranța circuitului civil al proprietății imobiliare, clarificarea regimului juridic al proprietăților imobiliare publice și private, finalizarea înregistrării terenurilor agricole în 2020, pentru a se asigura implementarea schemelor de plăți în agricultură și deschidreea gratuită a cărților funciare pentru toate proprietățile din România până în 2023.

PNCCF se finanțează din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri externe nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa Prioritară 11 și din bugetele locale ale primăriilor.

La nivelul județului Ialomița se implementează acest Program european în 6 UAT-uri, respectiv Bordușani, Făcăeni, Săveni, Ograda, Traian și Bărcănești, reprezentant un număr estimat de 49.700 de imobile, cu o suprafață estimată de 77.731 de hectare. Primăria Făcăeni este unitatea administrativ teritorială cu lucrările cele mai avansate, fiind încheiat un contract de prestări servicii care se află în etapa a doua de realizare a lucrărilor.

Lucrări în derulare la nivel de UAT

La această dată sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică în 3 UAT-uri din județul Ialomița (Bărbulești, Scânteia și Valea Ciorii), reprezentând un număr estimat de 24.127 de imobile cu o suprafață de 14.982 de hectare.

Peste 50 de UAT-uri au finalizat cadastrarea terenurilor din extravilan

Adâncata, Amara, Cosâmbești, Ciulnița, Manasia, Giurgeni, Sărățeni și Valea Măcrișului sunt doar câteva dintre cele 51 de UAT-uri care au finalizat lucrările de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale, reprezentând un număr total de 92.648 de imobile cu o suprafață totală de 114.399,2 ectare.

În stare de recepție au fost depuse la OCPI mai multe livrări aferente lucrărilor de înregistrare sistematică în 27 de UAT-uri din județ, reprezentând un număr estimat de peste 52 de mii de imobile, cu o suprafață estimată de peste 65 mii de hectare.

În ceea ce privește contractele de finanțare încheiate între OCPI și administrațiile publice locale, în prima fază de finanțare s-au finalizat 12 contracte pentru un număr de 3.356 de imobile pentru care s-a plătit suma de 150.655,5 lei.

Suma de aproximativ 3,7 milioane de lei a fost achitată în faza a doua, pentru 42 de UAT-uri, fiind înregistrate peste 76 mii de imobile.

În perioada 2018-2020 s-au încheiat contracte de finanțare și de prestări servicii cu 50 de Primării, din numărul total de imobile estimat, respectiv de 87.527, au fost înregistrate până acum circa 12 mii, pentru care s-a plătit suma de 490.493.63 lei. Termenul de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică care fac obiectul contractelor menționate este de 31 octombrie 2020, urmând a se prelungi până la data de 30 aprilie 2021 pentru contractele care au PVR tehnic aferent livrării 1până la data de 31 octombrie 2020.

Pentru ultimele două finanțări au fost încheiate atât contracte de finanțare. Cât și de prestări servicii cu 19 UAT-uri, termenul de finalizare a lucrărilor în cazul celei de-a patra finanțări fiind sfârșitul lunii octombrie, cu o prelungire până în aprilie anul viitor, iar pentru ultima finanțare (2019-2020), termenul este de 18 luni de la finalizarea acestora.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved