C O M U N I C A T

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA, în conformitate cu prevederile art.179 alin.2 lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, se convoacă în ședință ordinară în data de 23.09.2020, ora 13,00 în Sala EUROPA, având pe ordinea de zi:

I. a) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței extraordinare a Consiliului Județean Ialomița din 31.08.2020;

b) Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței convocată de îndată a Consiliului Județean Ialomița din 31.08.2020.

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2020;

2. proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2020;

3. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2020;

4. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 122 din 30.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

5. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 41/21.04.2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, cu modificările și completările ulterioare;

6. proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 59 din 28.05.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene ”Ștefan Bănulescu” Ialomița, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

7. proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Movila prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuro – Psihică pentru Adulți Movila ;

8. proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița;

9. proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Şcolii Profesionale Speciale ”Ion Teodorescu” Slobozia pentru anul școlar 2020 – 2021;

10. proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de administraţie al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Ialomița pentru anul școlar 2020 – 2021;

11. proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic al bunului mobil ”Autobuz MAN”, aflat în proprietatea privată a județului Ialomița;

12. proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole,

în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2020.

III. Diverse

Ședința este publică.

PREŞEDINTE,

EMIL – CĂTĂLIN GRIGORE

Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved