Broșura privind Declarația unică

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează contribuabilii persoanele fizice care în anul de impunere au realizat, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate și care datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal, că pe site-ul ANAF a fost publicat ”Broșura privind Declarația unică”.

Declarația unică se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;

– prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat; sau

– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.

Informații suplimentare privind înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se găsesc la următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv

Gheorghe DOROBĂȚ

Şef administraţie

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved