Bioserv Forest SR: Anunț public decizie etapă încadare APM Ialomița

CIOROIU IULIAN – FĂNEL, împuternicit al SC Bioserv Forest SRL, titular al proiectului “Construire hale prelucarre cherestea și realizare împrejmuiri”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hale prelucrare cherestea și realizare împrejmuiri”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, strada Abatorului, nr.5, județul Ialomița.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr. 1, județul Ialomița în zilele de luni – joi între orele 08.00 – 16.30 și vineri între orele 08.00 -14.00 și pe sit-ul APM Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved