Au fost semnate ultimele contracte finanțate de ADI Ialomița

 

Ultimele trei contracte cu finanțare provenind din Programul Județean de Dezvoltare Locală 2020, prin Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița, au fost semnate de președintele Consiliului Județean Ialomița, ducând numărul total al acestui tip de investiție în beneficiul comunităților locale la peste 40, doar în 2020. Valoare totală a proiectelor semnate se ridică la aproape 18 milioane de lei.

Valoarea totală a contractelor parafate, la sfârșitul lunii anterioare, este de 1.880.423,16 lei, contribuția ADI Ialomița, prin PJDL 2020, fiind de 599.140 lei, fonduri nerambursabile.

2020 marchează o nouă bornă istorică, aș putea spune, în privința investițiilor în comunitățile locale din județul Ialomița. În acest an am reușit să semnăm contracte de mare necesitate pentru cetățeni. Mă bucur pentru succesul programului și sper ca pe viitor să fac și mai mult pentru ialomițeni, a declarat Victor Moraru.

Racordarea la sistemul de canalizare menajeră în Stelnica

Obiectivul proiectului este îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populație și asigurarea accesului la serviciile de bază, în vederea realizării unei dezvoltări durabile, prin racordarea la rețeaua de canalizare a 70 de gospodării din comuna Stelnica, sat Maltezi.

Grupul țintă este format din beneficiarii direcți, peste 1.700 de locuitori ai comunei, 70 de gospodării urmând a fi racordate la rețeaua de canalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 246.420,33 lei, din care 200 mii lei reprezintă finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020, iar 46.420,33 lei reprezintă sumă suportată din bugetul UAT Stelnica.

Durata proiectului este de 12 luni.

Modernizare iluminat stradal în Ciochina

Obiectivul proiectului este asigurarea condițiilor optime pentru populație, creșterea gradului de confort și siguranță, precum și reducerea consumului de energie electric. Proiectul vizează instalarea a 240 de corpuri de iluminat cu aparate de tip LED, complet echipate. Grupul țintă este format din 3217 cetățeni ai comunei Ciochina

Valoarea proiectului este de 222 mii lei, din care 199.140,00 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020, iar 22.860 lei este suma suportată din bugetul UAT Ciochina.

Durata proiectului este de 12 luni.

Reabilitare și modernizare dispensar în Axintele

Obiectivul proiectului se referă la asigurarea serviciilor de sănătate pentru cetățenii din comuna Axintele. Lucrările care urmează a fi executate se referă la înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie cu garnituri de etanșare, refacerea finisajelor exterioare și interioare, realizarea unor trotuare noi, etanșe, igienizarea spațiilor interioare, reabilitarea șarpantei de lemn și achiziționarea și instalarea unei central termice pe combustibil solid. Grupul țintă este format din cele 850 de persoane, beneficiari direcți ai proiectului.

Valoarea proiectului este de 1.412.002,83 lei, din care 200 mii lei finanțare nerambursabilă din cadrul Programului Județean de Dezvoltare Locală 2020, diferența fiind suportată din bugetul local al UAT Axintele.

Durata proiectului: 16 luni.

ADI Ialomița a devenit un motor al finațărilor locale, dar și a rezolvării problemelor din cadrul UAT-urilor din județ (…) Banii nu sunt direcționați preferențial, ci în funcție de nevoile comunităților, în funcție de investițiile pe care primarii le consideră importante. Și eu am fost primar și știu că cel mai bine este să finanțezi proiectele pe care ți le solicită populația, nu să faci cum vrei tu. Am convingerea că aceste proiecte au fost bine analizate de primari și Consiliile locale, la inițiativele cetățenilor, fiind exclusă varianta acordării de finanțare în mod preferențial”, a explicat președintele Victor Moraru.

În cei 3 ani de funcționare ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ialomița au fost încheiate 90 de contracte, cu o valoare totală de 33.844.858,56 lei, cofinanțarea din partea autorităților publice locale este de 15.647.639,84 lei, finanțarea primită de la ADI Ialomița fiind de 18.197.214,72 lei. Sunt 53 de UAT-uri beneficiare ale acestui PJDL, 9 au depus câte 3 proiecte, 19 au depus 2 proiecte, 25 de UAT-uri au depus câte un proiect. Sunt 11 autorități publice locale care nu au beneficiat de finanțare deoarece nu au depus proiecte.

La capitolul infrastructură au fost depuse 22 de proiecte, pe sport 12, mediu 1, educație 3, situații de urgență 2, sănătate 1.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved