Asocierea cu comuna Gheorghe Lazăr în cadrul ADI “ECOO 2009” a trecut cu brio de votul consilierilor locali ai comunei Mihail Kogălniceanu

16 proiecte de hotărâre au avut de discutat și aprobat consilierii locali ai comunei Mihail Kogălniceanu, care au fost convocați în ședință ordinară la sfârșitul acesteI luni: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier local al domanei David Daniela, precum și vacantarea locului în Consiliul local, aprobarea documentațiilor tehnice de dezmembare a unor imobile, aprobarea asocierii comunei Mihail Kogălniceanu cu localitatea Gheorghe Lazăr, în vederea acceptării acesteia, în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <<ECOO 2009>>, aprobarea rectificării bugetului local și suplimentarea numărului de burse de merit pentru semestrul al doilea pentru doi elevi de la Școala Gimnazială din localitate, au fost fost doar câteva dintre proiectele de hotărâre supuse dezbaterii Consiliului local.

(…) Referitor la încetarea mandatului doamnei David Daniela, instanța ne-a solicitat documente suplimentare și pentru această situație este nevoie de o hotărâre a Consiliului local (…) În ceea ce privește proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice de dezmembare a unor imobile, avem o hotărâre în primă fază pentru 7 imobile, pentru că avem foarte multe solicitări pe Legea 50 din partea unor persoane care doresc să se mute în comuna Mihail Kogălniceanu și să-și construiască o locuință. Pentru acest aspect este nevoie de hotărârea consilierilor local de a dezmembra, într-o primă fază, 7 loturi a câte o mie de metri pătrați. La nivel de UAT sunt aproximativ 50 de solicitări. Cererile sunt triate din punct de vedere al documentelor, dar sunt luate în ordinea depunerii (…) Acestea se vor da fie prin folosință gratuită, fie prin licitație (…)”, a explicat Mihai Barbu, primarul comunei Mihail Kogălniceanu.

Referior la proietul de hotărâre privind asocierii UAT Mihail Kogălniceanu cu localitatea Gheorghe Lazăr în vederea acceptării acesteia în calitate de membru asociat cu drepturi depline în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară <<ECOO 2009>>, edilul Mihai Barbu a precizat că „se dorește crearea unui operator regional la nivel județean pentru facilitarea accesului la surse de finanțare europene, sens în care este nevoie de o hotărâre a Consiliului local Mihail Kogălniceanu privind asocierea cu comuna Gheorghe Lazăr, în vederea acceptării acesteia ca membru asociat cu drepturi depline în cadrul ADI ECOO 2009”.

Toate cele 16 proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi au trecut de votul consilierilor locali ai comunei Mihail Kogălniceanu.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved