Arhive (VI)

Au fost 22 de luni

Ionel Cristian TĂTARU

* Prezentare document Serviciului Județean Ialomița al Arhivelor Naționale Ialomița în fondul Prefecturii Județului Ialomița, dosarul 14 din anul 1919.

Pagube după urma armatei rusești

Comuna Fetești

N-au suferit decât pădurile statului că s-a introdus vite și s-au tăiat neregulat. Vexațiuni, silnicii, mici furturi de cereale, furaje, vite, păsări și împrejmuiri.

Comuna Maltezi

S-au împușcat 10 vite mari și s-au luat toți caii populației aflată în baltă.

Comuna Bordușani

Au rechiziționat fără bon și fără plată vite în valoare de 120.000 lei, au luat cereale și alimente de vreo 3.000 lei și diferite mărfuri și unelte în valoare de 5.000 lei.

Comuna Dichiseni

Au luat vite în valaore de 10.000 lei.

Comuna Gâldău

A fost păgubită în cereale și vite de armatele rusești cu 100.000 lei.

Plasa Urziceni

Armatele ruse în retragere au distrus toate gările C.F.R. de pe teritoriul acestei plăși și toate podurile, linii ferate, producând o pagubă statului de 1.500.000 lei.

Comuna Alexeni

Au luat porci și oi în valoare de 2.000 lei.

Comuna Borănești

Rușii au arestat pe notar și l-au maltratat, asemenea au luat din comună cai în valoare de 3.500 lei.

Orașul Slobozia

Locuitorii din comună prin distrugerea împrejmuirilor, devastarea magazinelor și vitele și nutrețul luat în retragere se evaluează la 800.000 lei.

Au distrus pădurile statului prin tăieri rase și contra regulilor silvice.

Vexațiuni. Primarul comunei a fost bătut și împușcat locuitorul Dinu Moroianu că s-a opus la furtul nutrețului.

Plasa Ciocănești

În comuna Vărăști, trupele ruse în retragere au ridicat vite și furaje în valoare de 40.000 lei.

Comuna Cuza-Vodă

Au fost jefuiți comercianții Șt. Bădulescu, G. Nicolescu și D. Ionescu, paguba e de 30.000 lei.

Comuna Ștefan-Vodă

S-a ridicat de la locuitori furaje și vite în valoare de 35.000 lei.

Comuna Tonea

Au distrus grădinile de zarzavaturi, paguba e de 120.000 lei.

Comuna Roseți

S-a dat foc la furaje și magazii de porumb, paguba 100.000 lei și la comuna Radu Negru s-au ridicat vite și furaje, paguba e de 40.000 lei.

Plasa Slobozia

La comunele Perieți, Pribegi și Grivița au silit funcționarii comunali să plece pentru a putea opera în voie furturi. Au distrus toate stațiunile căilor ferate și podurile producând o pagubă de 1.500.000 lei. Au distrus și au ars diferite conacuri și magazii cu cereale, îndemnau populația civilă să fugă pentru a fi liberi în opera lor de devastare. Pagubele aduse particularilor se evaluează la 5.000.000 lei.

Plasa Țăndărei

Gările și podurile distruse o pagubă pentru stat de 1.500.000 lei iar particularilor li s-a adus o pagubă de 2.000.000 lei prin arderea cerealelor depozitate în gările Țăndărei, Hagieni, Murgeni.

Comuna Petroiu

Au ridicat vite și furaje în valoare de 30.000 lei.

Plasa Căzănești

Locuitorii din plasă prin mici furturi și arderea împrejmuirilor li s-a adus o pagubă de 100.000 lei.

La vexațiuni au fost luați notarul comunei Balaciu și purtat până la R. Sărat, au dat foc pătulelor de porumb producând o pagubă de 1.000.000 lei, iar comercianților de băuturi din plasă li s-au devastat prăvăliile, vărsându-le băuturile producându-le o pagubă 300.000 lei.

Soldații îmbătându-se și neputând să-și continuie marșul spre Brăila, au luat toți caii locuitorilor așa că a ¾ din infanteria rusă a ajuns călare la Brăila, paguba e de 1.000.000 lei.

Orașul Călărași

Au distrus cazărmile, gara producând statului o pagubă de 1.500.000 lei. Depozitele de cherestea și diferite prăvălii cu băuturi au fost arse și devastate producând o pagubă de 1.000.000 lei.

Pagube de pe urma armatei române

Comuna Maltezi

Postul de jandarmi a luat 10 căruțe cu cai la evacuarea în Moldova.

Comuna Bordușani

Armata română a rechiziționat diferite vehicule, hamuri și unelte de la diferiți locuitori în valoare de 15.000 lei. Nu s-a dat nicio plată, nici bonuri locuitorilor, dar s-au încheiat procese-verbale de constatare,

Comuna Alexeni

În retragerea trupelor spre Moldova, s-au luat cai și vehicule pentru care nu s-au dat bonuri. S-au luat măsuri de a se face procese-verbale de constatare.

Comuna Armășești

De asemenea, s-au luat cai și vehicule fără bonuri, pentru care s-au luat măsuri de a se face procese-verbale de constatare.

Plasa Ciocănești

La comuna Vărăști. Trupele române în retragere au ridicat fără plată zarzavaturi și vite, evaluate al 19390 lei.

La comuna Ciocănești. Au incendiat magazia de cereale Banca Populară „Carmen Silva” producând o pagubă de 100.000 lei.

Comuna Ștefan Vodă

S-a ridicat aparatul telefonic și cereale și furaje în valoare de 17.000 lei. Postul de jandarmi în retragere a ridicat căruțe în valoare de 2.500 lei.

Diverse chestiuni

Cu ocazia luptelor petrecute în diferite localități din județ, s-au distrus mai multe case a căror valoare e de 50.000 lei, s-a dat foc la șiri de paie producând o pagubă de 100.000 lei. La retragere, trupele rusești au aruncat în aer toate gările și instalațiile de prin gări, începând de la Fetești până la București în valoare de 10.000.000 lei proprietatea statului.

Au ars și furat toate porodusele și materialele manutănței Călărași în valoare de 1.000.000 lei proprietatea Ministerului de Război. Tot în timpul retragerii, trupele rusești au ars și furat din localul regional de subzistență din Călărași 2.000.000 kg paie de ovăz din care 200.000 presat, proprietatea Diviziei a 9 a, 2.000 piei de vită mare și 4.000 vită mică, proprietatea Ministerului de Război. Trei mașini de presat, 1 vagon zarzavat verde ars și furat, 200.000 verze acrite, presate în butoaie arse și furate, 8 vagoane fasole proprietatea Ministerului de Război, 16 porci mari, o instalație primitivă de argăsit. Toate acestea proprietatea Ministerului de Război în valoare de 1.000.000 lei, cum și întreaga clădire a depozitului în valoare de 300.000 lei.

În general, armatele rusești au avut aceiași atitudine dușmănoasă ca și armatele bulgare și germane. Armatele de ocupație bulgare și germane în tot timpul cât au ținut stăpânirea lor, au procedat cu populația județului, lipsită de apărare, în modul cel mai barbar. S-au luat din case ultimele mijloace de existență, lăsând bătrâni, femei și copii muritori de foame și aproape goi.

N-au fost cruțați de muncă forțată nici bolnavii, nici copii începând de la 8 ani și au fost duși distanță de km pentru a face diferite munci agricole iar ca răsplată nemâncare și bătaie.

Astfel e cazul gimnaziului din Călărași din care în mai multe rânduri au fost ridicați toți elevii și duși la munca câmpului forțat. Niciun mijloc nu li s-a părut prea aspru, nicio speriere față de lege și nu s-au dat înapoi de la nimic pentru a-și exercita asupra populației nevinovată, din ură și răzbunare, toată asprimea lor de ocupanți.

SURSA: Revista HELIS, nr. 10-11-12, 2021

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved