Arhive (V)

Au fost 22 de luni

Ionel Cristian TĂTARU

* Prezentare document Serviciului Județean Ialomița al Arhivelor Naționale Ialomița în fondul Prefecturii Județului Ialomița, dosarul 14 din anul 1919.

Crime, violuri, silnicii

Plasa Țăndărei

În comuna Ograda, în cursul lunii octombrie 1918, a fost împușcat de un soldat german demobilizatul Ioniță Stan, sub pretext că nu s-a supus ordinelor iar femeia Ilinca Ion Stoica Mirea din satul Mihail-Kogălniceanu a fost împușcată pe motiv că nu a dat doi boi ce i s-au cerut la etapă.

Comuna Petroiu

Pe primarul comunei l-au bătut și i-au luat suma de 500 lei.

Plasa Căzănești

Cum majoritatea trupelor bulgărești și turcești erau goi au început să dezbrace locuitori de ghete și cisme și le da în schimb zdrențele lor. Pe cei care îi știau mai cu stare îi amenințau și schingiuiau ca să le dea parale. După ce luau și încărcau tot ce găseau ori unde se găseau femei sau fete, indiferent de vârstă, le batjocorea sub ochii părinților și dacă vreuna scăpa și fugea acolo unde era prinsă, pe drum sau în orice alt loc, era batjocorită. Multe dintre femei văzând acest lucru se ascundeau prin gropi, prin șanțuri, prin mărăcini și acolo unde le găseau, pe lângă torturile la care le supuneau, erau și batjocorite până la nesimțire. În modul acesta în comuna Albești și Marsilieni toate fetele de la 13 ani în sus au fost violate. În comuna Balaciu, fata Dumitru Bucura care cere o despăgubire de 10.000 lei. În comuna Căzănești 80% din femei au fost siluite și batjocorite și 90% din fete. În comuna Crunți 40 fete violate și aproape toate femeile siluite, în comuna Munteni Buzău și Rași mai mult de jumătate din fete au fost violate și mai toate femeile siluite, în comuna Reviga toate fetele au fost batjocorite și pentru a ilustra modul barbar al acestor silnicii și violări dând cîteva cazuri petrecute.

Femeia Tudora Ghiță Petrache din comuna Ciochina, bolnavă în pat, a fost siluită și maltratată în așa mod și de atâți soldați bulgari că chiar în aceeași noapte a murit. Învățătoarea de la postul 2 din comuna Marsilieni Aneta C. Stănescu a fost violată și batjocorită în mijlocul drumului de o subunitate întreagă din care cauză a și încetat din viață. În comuna Reviga au adunat mai multe femei și fete la un loc și le-au siluit în fața părinților și rudelor pe care i-au silit cu baioneta în piept să asiste la batjocorirea femeilor și fetelor lor.

Impunere de dări, amenzi către Administrația Militară și despăgubirea acordată supușilor străini

Comuna Fetești

Locuitorul Gheorghe Zaharia a fost amendat cu lei 2.000 iar amenzile plătite de diferiți locuitori pe motiv că nu s-au supus ordinelor germane se ridică în această comună la suma de 10.000 lei.

Comuna Maltezi

Primarul a plătit o amendă de 800 lei etapei Fetești, iar puneri la plată de populația civilă e de 10.000 lei. Toate amenzile erau date cu scopul de a sustrage banii că motivele nu erau.

Comuna Șocariciu

Sub diferite pretexte că locuitorii nu duc la timp brânză, lapte, ouă etc. au încasat amenzi de peste 10.000 lei.

Comuna Cocargea

A fost impusă să plătească combustibilul armatei în valoare de 2.000 lei, s-au creat posturi de polițiști care a costat comuna 2.000 lei, iar locuitorii au plătit amenzi în valaore de 5.000 lei.

Comuna Bordușani

Comuna a fost impusă la cheltuieli ce nu încadrau cu nevoile administrației românești, astfel subvențiile către județ pentru plata împrumutului impus de Administrația militară valoarea lei 1.484, plata cheltuielilor făcute de comandatură cu încartiruirea trupelor lei 200, plata cheltuielilor trupelor 300 lei, cheltuieli făcute de etapa Fetești cu încălzitul localului trupelor 560 lei. Primarul comunei a fost amendat cu 500 lei că nu a dus laptele la timp, iar locuitori au plătit amenzi în valoare de 83.000 lei pe motiv că nu duceau ouă după numărul găinilor sau că nu ieșeau la aceiași oră la corvezi.

Comuna Cegani

A pătit 3.000 lei pentru încartiruirea trupelor iar amenzile plătite de locuitori se ridică la suma de 20.000 lei, toate date pe același motiv de neexecutare de corvezi și ordine date la timp.

Comuna Dichiseni

A plătit dări 1.142 lei, a fost silită să prevadă în buget salariul unui tălmaci în sumă de lei 3.000. Comuna a plătit o amendă de 2.000 lei pentru că unii din locuitori nu au dus ouăle și brânza la timp, iar locuitorii au plătit amenzi de 5.000 lei bani cu care șefii de posturi făceau chefuri cu ei.

Comuna Gâldău

Locuitorul Tudor David a fost arestat și pus în libertate după ce a dat 2.000 lei, asemenea s-a întâmplat și cu locuitorul Gheorghe Dima și Gheorghe Juruliță. Notarul comunei I. Davidescu a plătit amenzi de 3.500 lei.

Comuna Jegălia

A fost amendată cu 1.000 lei și de mai multe ori câte 2-300 lei pentru că locuitorii nu duceau ouăle și laptele la timp. În total, 2.000 lei. Locuitorul Răducan Ion pentru că a vândut doi cai a fost amendat cu 2.000 lei.

Plasa Urziceni

A fost amendate cu câte 500 lei comunele Manasia și Jilavele că nu au putut dovedi pe autorul unui foc, iar comuna Jilavele amendată cu 15 vagoane pe motiv că țăranii și-au ascuns grâul în gropi. Notarul comunei Malu, I. Popescu a fost amendat cu 700 lei pentru o simplă pâră.

În comuna Eliza-Stoenești au plătit locuitorii amenzi în valoare de 20.000 lei, la impuneri de cheltuieli în bugetul comunei din ordinul etapei 302 a comunei Lehliu s-a prevăzut 100 lei pentru bordeiele tificilor din satul Săpunari, 400 lei costul lemnelor biroului etapei și 1600 lei pentru plata împrumuturilor impuse de etapă.

Comuna Gârbovi

S-a impus o taxă pe câini de 2.500 lei și anularea pentru împrumutul acordat de Administrația militară lei 1920, de la locuitori s-au încasat amenzi de circa 5.000 lei.

Comuna Alexeni

A plătit 2.550 lei interanților din comună din ordin, amenzile individuale se ridică la 7.000 lei și s-a plătit comandaturii pentru interanții rămași în comună 400 lei.

Comuna Armășești

S-a impus comunei de a plăti 2.000 lei postului militar german din comună pentru lemne, gaz și altele. A mai fost amendată cu 700 lei pentru că s-au găsit rupte fire telefonice, a mai fost amendată și s-au și ridicat 3 vagoane porumb de la locuitori, iar satul Rădulești a fost amendat cu un vagon grâu pe motiv că s-au găsit la câtiva locuitori grâu. Populația civilă a fost amendată cu 20.000 lei.

Comuna Borănești

Locuitorii au plătit amenzi de 10.000 lei, iar comuna a prevăzut 100 lei lunar pentru întreținerea armatelor și 50 lei plata unui tălmaci.

Orașul Slobozia

Comuna a plătit amenzi 2.700 lei pentru că locuitorii nu au dat ouă și lapte, iar locuitorii au plătit amenzi de 250.000 lei. Bulgarii au cerut o contribuție de război și comuna le-a dat 9.000 lei iar până la 26.000 s-a colectat de la locuitori. Ca dări s-a impus comunei suma de 30.000 lei pentru cheltuielile comandaturii și câte 5 lei de persoană ca să aibă voie a se transporta dintr-o comună în alta.

Plasa Ciocănești

S-a impus fiecărei comune câte 1-1.500 lei pentru plata unui împrumut județean ridicat de comandatura germană și aceiași sumă pentru întreținerea postului de jandarmi. S-a impus locuitorilor cîte o taxă de la 5-15 lei pentru câini. De la locuitori s-a încasat de la fiecare comună câte 10-15.000 lei amenzi motivându-se pe neexecutarea de ordine sau sustragere și neexecutarea la timp a rechizițiilor sau distrugeri de fire telefonice. Ca despăgubiri acordate supușilor străini în comuna Cacomeanca s-a plătit 3.000 lei supusului A[..] Daneș Paefi.

Plasa Slobozia

Județul fiind impus la un impozit de război de 15000.000 s-a repartizat fiecărei comune, sat o anumită cotă. S-a impus comunelor plata tălmacilor câte 1.000 lei anual și salariul bețircurilor câte 1.000 lei anual.

Fiecare comună a plătit amenzi ce au variat de la 500-2.000 lei pentru nedarea la timp a diferitelor alimente aceasta lunar astfel că tot timpul ocupației fiecare comună a plătit 10-15.000 lei. Locuitorii individual au fost amendați la sume ce au variat de la 20-300 lei pe motiv că nu declarau obiecte rechiziționabile sau că nu predau la timp alimentele ce erau obligați. Totalul acestor amenzi se ridică la 250.000 lei. Supusului bulgar Petre Caleff i s-a acordat o despăgubire de 10.000 lei fiind interant de statul român.

Plasa Țăndărei

Comunele au fost obligate de trupele germane să plătească salarii polițiștilor și translatorilor sume care se evaluează la 50.000 pentru înreaga plasă. Comuna Țăndărei a plătit mobilierul etapei 277 din comună 23.000 lei, iar amenzile aplicate funcționarilor și populației acestei plăși e de 100.000 lei.

Comuna Petroiu

A plătit dări și amenzi în valoare de 3.000 lei.

Plasa Căzănești

Toate comunele din plasă au plătit contribuția împrumutului făcut de germani în contul județului 20.000 lei. Întreaga plasă a plătit 15.000 lei salariul polițiștilor numiți de nemți. Comuna Albești a pătit 10.000 plată interpreților de la bețirc și diferite cheltuieli cu luminatul, încălzitul etc. În fine, sub pretextul neexecutării de ordine și a contraveniri ordonanțelor date comunele din această plasă au plătit o amendă de 200.000 lei.

Funcționarii români și populația civilă individual au plătit amenzi a căror sumă totală e de 100.000 lei. Toate aceste amenzi s-au dat, fără ordine scrise, verbal și se executau imediat.

Dintre supușii străini care au fost internați s-au dat despăgubiri lui Terhan Said din comuna Căzănești 4.600 lei și lui Behaidin Huseman din Reviga 5.000 lei.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved