Arhive (IV): Au fost 22 de luni

Ionel Cristian TĂTARU

* Prezentare document Serviciului Județean Ialomița al Arhivelor Naționale Ialomița în fondul Prefecturii Județului Ialomița, dosarul 14 din anul 1919.

Rechiziții

Comuna Alexeni

Rechizițiile s-au făcut, fie direct de inamic, fie de autoritățile noastre după ordinele lor, au ridicat 80 vaci, 50 porci, 1.300 oi, 152 mânzați a căror valoare e de 300.000 lei. Localul primăriei a fost ocupat și tot mobilierul distrus, de asemenea și mobilierul școlii și tot materialul didactic, paguba e de 15.000 lei. Cartiruirea s-a făcut de inamic.

Timp de 7-8 zile au cărat tot grâul și porumbul din comună a cărei valoare e de 1.000.000 lei.

Comuna Armășești

Același sistem de rechiziții, fără plată și nici altă formă. Când plăteau dau cel mult 50 lei pe un bou. S-au ridicat vite în valoare de 50.000 lei, iar cerealele ridicate din această comună ar fi de 3.000.000 lei.

Au luat toată zestrea școlii de agricultură, iar localul școlii s-a transformat în lazaret. Casa locuitorului Ion Stoicescu a fost ocupată de la invazie până la evacuare și i-a adus o pagubă de 3.000 lei. Cu zestrea școlii și bisericii, s-a procedat ca în toate părțile aducându-se o pagubă de peste 10.000 lei.

Au fost cazuri când femei gravide au fost date afară din casă și au născut prin șirile de paie din care cauză mulți copii au și murit.

Comuna Borănești

Rechizițiile s-au făcut direct de către germani. Totalul pagubelor suferite de școală și biserică se evaluează la suma de 17.500 lei, iar pagubele suferite de particulari se ridică la suma de 1.100.000 lei.

Orașul Slobozia

Rechizițiile s-au făcut prin organele instituite de nemți, s-au ridicat peste 450 vite mari, 550 cai, 1.000 oi, n-a rămas la 50 familii o vacă.

Toate acestea în valoare de peste 500.000 lei. S-a luat mobilierul primăriei în total de peste 30.000 lei, iar bulgarii au luat o mașină de scris în valoare de 1.500 lei.

S-au rechiziționat următoarele localuri:

Poprietăți ale statului

Școala de tragere infanterie, Cazarma Regimentului 79 infanterie, localul gării, un local cu magazii, grajduri ce serveau de han, localul cu toate magaziile și grajdurile Serviciului Zootehnic, localul Ocolului Silvic, pompa și cantoanele C.F.R.

Toate au fost ocupate timp de 22 luni de zile. Paguba produsă acestor localuri cum și tot mobilierul furat sau distrus de inamic se ridică la suma de 300.000 lei.

Proprietatea județului

Localul Administrației Plăși, spitalul local și cantonul Serviciului Tehnic, au fost ocupate timp de 22 luni, iar locațiunea și pagubele produse sunt în valaore de 100.000 lei.

Proprietatea comunei

Localul primăriei, abatorul, școala de fete transformat în grajd și cea de băieți unde au ținut păsări, piei etc. Valoarea locațiuni și a mobilierului complet distrus se ridică la 150.000 lei. Au fost ocupate diferite case particulare fără a se plăti nicio chirie. Valoarea locațiuni se ridică la 30.000 lei.

Produsele și cerealele luate din comună de la locuitori și comercianți se ridică la o valoare de 900.000 lei iar făina și grâul ce au luat de la fabrica Fuierea se ridică la 1.000.000 lei.

Orașul Urziceni

Rechizițiile s-au făcut direct sau prin autoritățile românești cărora le dădeau ordine de executare. Rechizițiile făcute la locuitorii acestei comune s-a ridicat la 70.000 lei. Au ocupat:

Din imobilele statului

Cazarma Regimentului 75 infanterie cu toate dependințele producând o pagubă în valoare de 50.000 lei. Spitalul județean ocupat în întregime până la evacuare a suferit o pagubă de peste 50.000 lei.

Imobile județene

Localul Serviciului Tehnic, localul Judecătoriei, localul Administrației Plăși, toate suferind o pagubă mobiliară și imobiliară de 360.000 lei.

Imobile comunale

Localul primăriei, școala din oraș și școala din cătunul Cotorca, care au suferit o pagubă numai în mobilier de 50.000 lei în plus lipsa de folosință acestor imobile în valoare de 12.000. Cartiruirile se făceau de inamic. S-au ridicat vite în valoare de 100.000 lei neplătindu-se decât 20% din costul lor. S-a ridicat tot grâul și porumbul care e în valoare de 300.000 lei, s-au luat de la casele locuitorilor lenjeria, lâna și arămurile, plătindu-se prețuri derizorii. Valoarea lor ar fi de 150.000 lei.

Plasa Ciocănești

Și în această plasă ca în toate părțile rechizițiile s-au făcut în două feluri, direct de inamic sau de primării în baza ordinelor date. Totalul rechizițiilor după cercetările făcute de administrația plăși se urcă la 1.000.000 pentru fiecare comună și se poate preciza la suma de 7.000.000 lei diferențele de prețuri. Stricăciunile produse, localurile de școali din această plasă se ridică la suma de 1.000.000 lei, căci toate localurile școlilor au fost transformate în magazii. S-au ridicat de la locuitori prin rechiziție: furaje, păsări, grăsime, lână, lapte, ouă, producând o pagubă de 2.500.000 lei pentru întreaga plasă.

Plasa Slobozia

În această plasă, rechizițiile s-au făcut fără forme și fără acte, iar când se dădea câte o notă nu conținea nicio valoare, nici denumirea rechiziției, ba se scria în batjocură și altceva ca „să ne vedem sănătoși” sau „la revedere” sau „bun de plată de Franța” etc. Totalul rechizițiilor la întreaga plasă se evaluează la suma de 6.000.000 lei. La comunele Amara, Ciulnița și Grivița, localurile de școală au fost transformate sau în grajduri de trupele bulgare sau în lagăre de prizonieri. Valaorea degradării e de 10.000 lei. Casa moșiei Sudiți a Statului a fost transformată în infirmerie și complet dărâmată. Valaorea 100.000 lei. Mobilierul primăriilor de la 8 comune din această plasă cum și al școlilor a fost ars de trupele bulgare. Valoarea e de 100.000 lei. S-a luat din case lucruri de îmbrăcăminte și sub denumirea de control cercetau cu deamănuntul fiecare casă și luau haine, rufe, pânză, postav, încălțăminte, făină, mălai, carne, unt, untură, lapte, ouă, zahăr, miere, ceară, lână, brânză, aramă, alamă, oglinzi, paturi, diferite obiecte de artă, de aur, argint sau bronz, diferite cereale, fructe, zarzavaturi lăsând locuitorii muritori de foame. Valoarea tuturor acestor produse e de 25.000.000 lei pentru întreaga plasă.

Plasa Țăndărei

Rechizițiile făcute de trupele bulgare în cuprinsul comunelor acestei plăși se ridică la 1.000.000 lei, iar cele făcute de trupele germane la 10.000.000 lei. Cartiruirile s-au făcut de trupele de ocupație și s-au ocupat toate edificiile publice timp de 20 luni zile. Valoarea locațiuni se ridică la 40.000 lei. Au fost distruse de trupele germane clădirile județene din comuna Țăndărei (Judecătoria de Ocol și casa Serviciului Tehnic) cum și două cantoane în valoare de 100.000 lei. În celelalte comune pagubele aduse localurilor comunale se evaluează la 250.000 lei. Sticăciunile au provenit din cauză că ele au fost transformate în grajduri, abatoare și magazii.

Rechiziționările s-au făcut toate cu violență exercitată atât asupra populației cât și asupra reprezentanților autorităților noastre de către organele lor militare. Diferența neachitată la aceste rechiziționări, după cum am arătat mai sus, se ridică la 10.000.000. lei pentru trupele germane și la aproximativ 1.000.000 pentru trupele bulgare și turce. Valoarea celorlalte obiecte și vite luate neregulat de la populație de către trupele bulgare și germane se ridică la circa 30.000.000 lei.

Plasa Căzănești

Încartiruirile s-au făcut direct de către organele militare germane și în afară de localurile publice s-au luat din fiecare comună casele cele mai spațioase în care au instalat lazarete sau infirmerii. Suma de bani ce reprezintă chiria caselor particularilor din această plasă pe tot timpul ocupației se ridică la 100.000 lei.

Mobilierul localurilor publice ca: primării, școli și biserici se ridică la 300.000 lei, iar rechizițiile făcute în vite întrece suma de 3.000.000 lei. Vehicule și hamuri cum și unelte agricole s-au ridicat din cuprinsul acestei plăși în valoare de 400.000 lei.

S-au ridicat din această plasă cantități enorme de cereale și furaje peste 5.000 vagoane în valoare de 4.000.000 lei. Toate acestea s-au făcut de trupele de ocupație germane și au procedat în efectuarea lor cu multă cruzime.

Nu au fost locuitori în una din comunele acestei plăși care să nu fie obligat a duce spăptămânal autorităților germane din comună diferite alimente și să nu fie maltratați și bătuți în cazul în care nu puteau să îndeplinească obligațiile impuse. Valoarea acestor prestări săptămânale de alimente se evaluează pentru întreaga plasă pe tot timpul ocupației la suma de 200.000 lei.

Orașul Călărași

Timp de o lună de zile, trupele bulgare care au năpădit cele dintâi în oraș s-au instalat în localurile autorităților și în case particulare luând tot ce le-a plăcut fără formă și fără nicio lege. La 1 ianuarie 1917 instalându-se trupele germane în locul lor, deși păstrând oarecare forme, modul sălbatic de a lua și lăcomia a fost aceeași. Au ridicat mobilierul tuturor autorităților în valoare de lei ….iar paguba suferită prin degradarea imobilelor se evaluează la suma de lei …

Rechizițiile mobilierului particularilor se evaluează la suma de 2.000.000 lei, iar degradarea imobilelor particularilor pentru a fi refăcute ar necesita o sumă de 4.000.000 lei. S-au ridicat toate produsele aflate în magazii și diferența între costul lor și prețul plătit e de 20.000.000 lei. Toate vehiculele din oraș cu vitele și proprietarii lor au fost zilnic rechiziționați pentru diferite servicii ale comandaturii. Diferența între ceea ce le plătea și ceea ce li se cuvenea întrece suma de 500.000 lei pe tot timpul ocupației.

Distrugeri, furturi și jafuri

Comuna Fetești

S-a distrus toată arhiva primăriei, întreaga bibliotecă, planurile comunei al izlazului comunal, tabela litera A de împroprietăririe, actele stării civile legate în piele și s-au stricat 4 case de fier pricinuind o pagubă de 60.000 lei.

Comuna Șocariciu

La invazie, bulgarii au spart casa de fier a comunei și au mers din casă în casă la fiecare locuitor pe unii din ei i-a schingiuit, le-a luat banii și i-au jefuit de tot avutul. Paguba ar fi de 100.000 lei.

Comuna Cocargeaua

S-au furat clopotele și odoarele bisericii, s-a luat toată împrejmuirea cimitirului pentru a face cutii să trimită alimente în Germania. S-a distrus toată arhiva primăriei și întreaga colecție a Monitorului Oficial, toate în valoare de 25.000 lei.

Comuna Bordușani

Bulgarii au jefuit populația de bani, de obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte încât locuitorii de groază au fugit în baltă. Valoarea lucrurilor furate e de 50.000 lei. Au distrus arhiva primăriei în valoare de 15.000 și 164 dosare ale judecătoriei în valoare de 5000 lei, iar germanii au distrus registrele judecătoriei în valoare de 1.000 lei. Au distrus tot mobilierul primăriei și s-au ars ulucile valoarea e de 6.000 lei, iar bulgarii au spart casa de bani a Băncii Populare în valoare de 500 lei.

Comuna Cegani

S-a spart casa de fier a comunei de către bulgari, s-a luat material telefonic și s-a furat diferită mobilă în valoare de 5.000.

Comuna Dichiseni

Localul de primărie și școală au suferit pagube de 15.000 lei, au distrus actele de valoare ale primăriei și judecătoriei în valoare de 15.000 lei. Toate aceste distrugeri au fost făcute de Regimentul 25 infanterie german.

Comuna Jegălia

Bulgarii au întrebuințat același sistem de a merge din casă în casă și a jefui populația de bani, haine și alimente lăsând majoritatea populației absolut dezbrăcată. Paguba ar fi 20.000 lei.

Plasa Urziceni

În comuna Eliza-Stoenești s-a distrus localul de școală iar populația a fost jefuită de cereale și diferite obiecte. Valoarea e de 10.000 lei.

Comuna Gârbovi

Mobilierul primăriei și arhiva percepției au fost distruse de trupele germane în valoare de 10.000 lei. Asemenea, la școală valoarea distrugerilor e de 30.000 lei, iar biserica și împrejmuirea ca să le poată face necesită suma de 27.000 lei. Casa de bani a comunei a fost stricată, costă 500 lei.

SURSA: Revista HELIS, nr. 10-11-12, 2021

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved