Arhive (IV): Au fost 22 de luni

Ionel Cristian TĂTARU

* Prezentare document Serviciului Județean Ialomița al Arhivelor Naționale Ialomița în fondul Prefecturii Județului Ialomița, dosarul 14 din anul 1919.

Distrugeri, furturi și jafuri

Comuna Alexeni

În comuna Alexeni au distrus arhiva care cuprindea acte de valoare, titluri, documente, registre importante care nu se mai pot reface cu înlesnire, ar costa 20.000 lei. Au jefuit arhiva școlii, au distrus localul în așa grad că refacerea lui necesită suma de 15.000 lei. Au distrus biblioteca Principele-Nicolae în valoare de 3.000 lei. Au distrus și ars împrejmuirea școlii în valoare de 10.000 lei, au sfărâmat casa de bani a Băncii Populare în valoare de 2.000 lei.

Comuna Armășești

Au spart dulapurile arhivei și au distrus parte din arhivă în valaore de lei 2.000, iar mobilierul și arhiva școlii distrus complet, costă 5.000 lei, au tăiat fără nicio regulă lemnele din pădurea Școlii de Agricultură producând o pagubă de 5.000 lei.

În pădurea Eforiei Spitalelor Civile au făcut o pagubă de 20.000 lei.

Comuna Borănești

S-a distrus împrejmuirea școlii, s-a distrus arhiva primăriei, iar ambele imobile sunt așa de degradate că pentru a fi refăcute trebuie suma de 17.000 lei.

Comuna Coșereni

Școala din comuna Coșereni a fost complet distrusă și azi nu mai e decât o ruină costă 25.000 lei.

Orașul Slobozia

Clădirile statului, o cazarmă, școala de tragere a infanteriei, podul de peste Ialomița și Serviciul Zootehnic cum și castelul de apă al gări degradate de germani că pentru a fi refăcute necesită suma de 2.000.000 lei.

Localurile județene ca spitalul, cantonul Serviciului Tehnic, Administrația Plășii pentru a fi restaurate necesită suma de 50.000 lei.

Localurile comunei: primăria, școlile de fete și băieți și abatorul comunal se evaluează la suma de 45.000 lei. Mobilierul furat de la diferite autorități se evaluează la suma de 170.000 lei.

Arhiva județului Ialomița și Durostor, distruse în parte cum și arhiva de la diferite autorități se ridică la suma de 100.000 lei. S-au distrus poduri de pe șosele și podețe în valoare de 55.000 lei, iar de către trupele bulgare s-a ridicat din casa comunei suma de 9.000 lei. De la diferiți locuitori s-a luat suma de 17.000 lei iar jafurile din prima noapte a invaziei se ridică la suma de 30.000 lei. Mărfurile ridicate din diferite magazine și distruse evaluează la 600.000 lei. Mașinării, motoare, instalații Fabrica Fuerea 2.000.000.

Orașul Urziceni

S-au jefuit arhivele la următoarele autorități: Judecătoria Ocolului 3.000 lei, Spitalul Urziceni lei 3.000 lei, Serviciul Tehnic lei 1.000, primăria orașului, arhive în valoare de 2.000 lei. Oficiul Poștal a fost complet devastat cum și depozitul de fermentarea R.M.S. în valoare de 6.000.000 lei.

Plasa Ciocănești

Prin abuzivă întrebuințare a localurilor de școală și a primăriilor s-au deteriorat imobilele a căror refacere costă 1.000.000 lei. Bandele armatei bulgare au cutreierat satele acestei plăși furând vitele și jefuind casele. Pagubele ar fi de 50.000 lei.

Germanii au luat pe față toate clopotele bisericilor producând o pagubă de 20.000 lei.

Plasa Slobozia

În această plasă aproape toate localurile școlilor și bisericilor au fost degradate, plantanțiile tăiate iar casele de bani ale primăriilor și percepțiilor au fost sparte. Pagubele se ridică la 500.000 lei.

Bulgarii au jefuit bisericile aducând o pagubă de 100.000 lei. La majoritatea comunelor s-au distrus registrele, arhivele, acte de proprietate, tabele de împroprietăriri prin care multe nu se mai pot reface iar cele care s-ar putea reface ar costa 100.000 lei.

Plasa Țăndărei

S-a distrus localul Judecătoriei din Țăndărei împreună cu dependențele, parte din locuința conductorului și două cantoane de pe șosea în valoare de 100.000 lei. Asemenea, localurile de primării și școli în valoare de 300.000 lei. Aceste distrugeri făcute de trupele germane. Arhivele comunelor și a diferitelor autorități au fost arse de trupele bulgare. Paguba e de 300.000 lei. Se întrebuințau de armatele bulgare pentru a-și încălzi sobele.

Plasa Căzănești

Ca în toate părțile, toate localurile de școli și primării au fost degradate pentru ar fi refăcute necesită suma de 500.000 lei. Mobilierul școlilor și arhivele primăriilor și ale școlilor au fost întrebuințate ca combustibil. Paguba se ridică la suma de 150.000 lei. Îmrejmuirea bisericilor și a cimitirului a fost luată și arsă.

Bisericile au fost despuiate de odoarele lor iar valoarea acestor furturi și jafuri se ridică la 200.000 lei. S-au spart în toată plasa 6 case de bania căror valoare e de 3.000 lei.

Orașul Călărași

Primele trupe ce au invadat în oraș au fost cele bulgare care până la data de 1 ianuarie 1917 au jefuit toate magazinele și mergând din casă în casă au ridicat mobilă, lenjerie și fel de fel de obiecte casnice. O bună parte a fost trecută în Bulgaria, iar parte din ele le-au vândut prin oraș la diferiți locuitori pentru ca a doua zi să le ia de la aceștia și să le vândă altora.

Autorități nu existau, tot mobilierul autorităților a fost furat, casele de bani ale autorităților sparte, pagubele suferite din degradarea imobilelor diferitelor autorități se ridică la 1.000.000 lei, iar mobilierul acestor autorități furat sau distrus se cifrează la suma de 1.000.000 lei, toate acestea făcute de bulgari.

Crime, violuri, silnicii

Comuna Fetești

Armatele bulgare care au intrat în comună la 3 decembrie 1916 au comis numeroase violuri asupra fetelor mari mai mici de 14 ani: 1) a lui Ion N. Bălășcuță, 2) locuitorului Niță Bălăscauță și altele, cum și asupra femeilor măritate batjocuri nemaiauzite, pricinuind la unele chiar moarte. Cazuri de acestea sunt la toate casele însă de rușine ascund. Cererea de despăgubire ale suscrișilor locuitori e de 50.000 lei.

Comuna Maltezi

Cu ocazia invaziei armatele bulgare au săvârșit multe crime și violuri astfel: femeia Maria Niculaie Nițu care pentru a se apăra și-a luat copii în brațe și au fost omorâți în brațele ei, iar ea este suferindă. Cere despăgubire de 50.000 lei. Fata Ioana Voicu Martin și mai multe refugiate din Dobrogea în curtea caselor Domnului Maltezeanu, proprietar în acea comună, au fost batjocorite, asemenea la locuințele lor fetele Floarea Ion Dincă, Anica P. Ciorbaru, Marița Niță Manole și Constantina Ilie Năstăsache care toate cer câte 20.000 lei. Locuitorii Zamfir Radu și soția sa, preotul Anghel Bălteanu, Ion Lăzăreanu, au fost maltratați și schingiuiți de bulgari până au murit. Familiile lor cer despăgubire 100.000 lei. Timp de 3 săptămâni locuitorii au stat ascunși prin gropi și prin șirile de paie.

Comuna Cocargea

Au fost bătuți și chinuiți în comuna Cocargea din care cauză au și murit următorii locuitori: Anica Vlad, Maria Duțu și Ianache Stoian și Ion S. Teodorescu, iar de către germani a fost bătută femeia Vasilca Niță I. Bassu care a și murit. Familiile cer câte 20.000 lei despăgubire iar bulgarii au batjocorit următoarele femei: Nastasia D. Panait, Maria Ion Panait, Bița Ilie Baboi și Tinca N. Toader. Toate cer despăgubire câte 20.000 lei.

Comuna Bordușani

Din bătăile suferite de la bulgari au murit locuitorii Constantin Colceag, Niță Băeru și Ion N. Moșoiu. S-au comis acte de batjocură asupra fetelor locuitorilor Ion Constantin Petre, Stan Vintilă, Constantin Florea, Tudor Cristea și Ion Cristea, iar germanii au împușcat pe locuitorul Constantin Dinu Grigore demobilizat întors din Moldova, pe motiv că nu s-a supus la rechiziții.

Comuna Cegani

Locuitorul Dumitrache Sima a fost omorât de bulgari, iar femeia Zamfira Ion Ion Mănăilă batjocorită și schingiuită a murit.

Comuna Gâldău

Soldații bulgari au schingiuit pe femeia Joița G. M. Bobocel care a și murit.

Comuna Eliza-Stoenești

Locuitorul Ion Dragomir a fost bătut și împuns cu baioneta de soldați germani din care cauză a încetat din viață. În ziua de paște anul 1917, un ofițer, de la etapa Urziceni, a bătut crunt pe primarul comunei că nu a scos oameni la corvoadă. Asemenea, a fost bătut locuitorul Ghiță Neagu din care cauză a și murit iar un soldat german a împușcat pe locuitorul Vasile Vălceanu.

Orașul Slobozia

Cu silnicie au ridicat de la locuitori diferite obiecte și bunuri casnice.

Plasa Ciocănești

Bulgarii au omorât pe comerciantul Marin Martinovici pentru a-l jefui de bani, au împușcat pe femeia Ioana Niță Grigore din comuna Rassa pentru că și-a apărat avutul de prădare, iar de violuri și batjocoriri s-au înregistrat câteva cazuri la comuna Cacomenaca și anume fata Lisaveta Frusin, femeile Neacșa Radu Ene, Maria Ghiță Ștefănescu, Dobrița Niculaie Ștefănescu, Maria Iancu Vișan, Bita Haralambie Balaban, Lucreția Vișan și Floarea Vișan.

Plasa Slobozia

Notarul comunei Poiana a fost crunt bătut de soldații bulgari din care cauză e și astăzi bolnav, femeia Florica Al. Pleșea a fost dusă într-o casă părăsită și batjocorită de bulgari din care cauză a și murit. Femeia Zamfira P. Rotaru a fost crunt bătută pentru că s-a opus la batjocorirea fiicei sale din care cauză a și murit. Preotul Constantin Niculescu din comuna Pribegi a fost omorât de soldați bulgari pentru a fi jefuit. Preotul Ion Popescu din comuna Mărculești sub pretext că s-a găsit un revorver la el a fost trimis la închisoare la București care din cauza răului tratament a murit. Fata locuitorului Scarlat Moroianu din comuna Pribegi anume Rofira de 19 ani a fost crunt bătută de soldații bulgari din care cauză a murit, asemenea și femeia Eleonora Maria Voicu. Locuitorii Tudor Neacșu, Anton Năstăsache și Ion Bucur din comuna Ciulnița au fost bătuți de soldații bulgari și au murit. Locuitorul Tudor Ungureanu din comuna Amara a fost împușcat de bulgari pentru că s-a opus la batjocorirea copilei sale. Se mai precizează în comuna Pribegi două cazuri: fata Ioana R. Nica și Alexandrina Alecu Ionescu, asemenea și femeia Folofteia Gabrilă din comuna Ciulnița. Alexandru Popescu din comuna Ion Ghica a fost bătut de germani din cauză că s-a opus unor rechiziții care a și murit, iar locuitorul Zaharia P. Mihai din comuna Amara a fost bătut de bulgari și a rămas infirm.

În general, violurile și silniciile s-au comis mai ales de bulgari care cu revorvere în mână amenințau populația spunând că vor face ei să dispară această națiune românească ticăloasă.

Locuitorii de prin comune au fost duși cu forța la munca câmpului și fără a ține socoteală de cei bolnavi sau cei bătrâni, acel ce nu muncea din cauza bolii sau a bătrâneții au fost bătuți din care cauză mulți din ei au murit. Astfel, locuitorul Neagu Ene din comuna Sudiți, cum și cazul locuitorilor Dumitru Deacu de 60 ani, Duțu Topală de 65 ani și Iosif Giglou de 70 ani. Nu li se da hrană, nici plată și amenzile curgeau.

SURSA: Revista HELIS, nr. 10-11-12, 2021

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved