Arhive (III): Au fost 22 de luni

Ionel Cristian TĂTARU

* Prezentare document Serviciului Județean Ialomița al Arhivelor Naționale Ialomița în fondul Prefecturii Județului Ialomița, dosarul 14 din anul 1919.

Vexațiunile sau imixtiunile încercate sau suferite

Comuna Cocargeaua

Primarul titular a fost înlocuit cu un anume Gheorghe Nicolau care după ce a funcționat 4 luni a fost arestat și ținut închis 41/2 luni.

Comuna Gâldău

A cantonat Regimentul 5 infanterie bulgar, au luat tot ce au găsit prin curți ca vite, păsări, iar sub motiv că colectează pentru Crucea Roșie bulgărească au silit pe cei mai bogați de au dat sume mari de bani. Luau de prin case diferite obiecte pe care le vindeau altor locuitori tot din aceeași comună. Niște soldați bulgari au făcut focul în primărie cu monitoarele oficiale și broșurile de legi, voind să pună pe foc tablourile M.S. Regele, notarul s-a opus fapt pentru care a mâncat bătaie.

Comuna Eliza-Stoenești

În comuna Eliza-Stoenești satul Ulești au introdus cai în biserică și în școală din satul de reședință unde au ars și băncile și tot în timpul invaziei soldați germani au aruncat într-un puț cu apă adâncă pe notarul acestei comune sub pretext că purtând barbă l-au bănuit a fi spion rus, însă venind un soldat german să ia apă și auzindu-i strigătele a fost scos cu viață, iar alții chiar după ocupație au bătut cu ciomegile pe dirigintele școli P. I. Petrescu și pe delegații satelor Condeești și Ulești. Un soldat german care era la postul Eliza-Stoenești turmentat de băuturi spirtoase și fără niciun motiv legal a bătut pe notarul G. Rădulescu și secretarul comunal Ficșănescu. Tot acest soldat a tras cu arma asupra a 3 locuitori împușcând pe unul în mână din care cauză a rămas infirm.

Comuna Gârbovi

Aceleași insulte pentru familia Regală, din biserici și școală au făcut cazarme așternând paie pe jos, iar populația civilă a fost dată afară pe timp friguros cu copii mici și s-au încartiruit soldații.

Borănești

Trupele de ocupație germane au adus tot felul de batjocuri asupra noastră înaintea lor toți funcționarii comunali erau nesocotiți considerați și tratați ca cei mai jos servitori ai lor. Toate inscripțiile de pe la școli, primării etc. erau rupte și aruncate în foc, particularii erau executați la corvezi pentru nevoile armatei lor fără plată, hrană și chiar în cele mai dese cazuri erau bătuți, amenințați și chiar arme au slobozit după ei la cea mai mică deviere.

Autoritățile germane aveau în mână atât poliția satului cât și administrația în întregime, funcționarii români erau ca executori imediați ai poruncilor lor fără să se țină seamă de interesele generale ale statului român.

Rechiziții

După invazie, rechizițiile s-au făcut direct prin organele militare inamice prin viloență și brutalitate asupra populației pe care după ce izgonea din casă luau tot ce găseau bun indiferent de le trebuia sau nu. Această stare de lucruri a durat până la 1 aprilie 1917 când rechizițiile au încercat să facă diferite forme pe baza ordinelor date autorităților noastre. Până la această dată nu a existat nici o formă ce numai bunul plac al armatei de ocupație. În acest mod arbitrar, s-a ridicat 70% din vitele rămase, din cereale, iar lucruri de casă, obiecte de îmbrăcăminte, de încălțăminte, alimente au fost luate pentru a fi vândute în alte sate sau trecute peste Dunăre în Bulgaria sau duse în tranșee. Au devastat 174 ha pădure din comuna Balaciu a cărui valoare e de 100.000 lei.

Au fost rechiziționate gările C.F.R. Sărățuica, Căzănești, Dâlga și Bogdan, ocupate în întregime de la invazie până la retragere. Localul de administrație al plășii Căzănești a fost ocupat de la invazie până la 1 iunie 1918, pentru acest local se plătea chirie anuală de 700 lei. Toate localurile de primării și de școli au fost golite de mobilier și în ele s-au încartiruit soldați și după nevoi au fost transformate când în spitale, când în grajduri. Cu bisericile s-a procedat la fel, în plus i-au luat toate clopotele, toate odoarele și toată zestrea de argintărie, asemenea și alamă. Majoritatea din localurile publice ce au fost rechiziționate de trupele de ocupație li s-au distrus tot mobilierul, li s-au spart ferestrele și li s-au stricat ferestre, giurgiuvele, tavanuri, uși. S-au rechiziționat clădiri particulare pentru care nu s-a plătit niciun ban. S-au luat vite, cereale, alămuri, asemeni bronzuri sub formă de rechiziție dar fără nicio formă și fără nicio plată, iar de la aprilie 1917 s-au luat cu plată dar prețurile erau fixate de ei.

Chiar după instalarea autorităților românești funcționau alături de aceste autorități bețircuri și posturi nemțești iar primăriile erau obligate să le procure, fără plată, tot felul de alimente și sub amenințare de împușcare să fie date în anumit termen.

Ceea ce cereau întreceau cu mult nevoile lor dar ce prisosea peste nevoile lor erau puse în cutii de lemn și trimise la locurile lor de origine căci toți tâmplarii de prin comune lucrau toată ziua la astfel de cutii. Au cumpărat de la locuitori vitele de muncă pe prețurile derizorii pe care le vindeau cu 4-5.000 lei bucata prin diferite orașe, prin prieteni interpreți majoritatea jidani. Toate aceste rechiziții au fost făcute prin violență și amenințare, direct asupra populației, iar mai târziu asupra autorităților românești ce s-au instalat de la aprilei 1917.

Comuna Fetești

Bulgarii au luat, fără nicio formă, mobila de casă și toate vitele care le-a ieșit înainte până la ocuparea satelor de trupele germane care au continuat același sistem ca și bulgarii minus violența acestora din urmă. Rechiziția vitelor se făcea după cum aveau nevoie și pe când prețul unei perechi de boi era de 1.500 lei plăteau 2-300 lei.

Cereale de la băncile populare, cooperative, abații și locuitori s-au furat întâi de bulgari și apoi de germani. Cantitatea ar fi aproximativ 3.500-4.000 vagoane.

Comuna Maltezi

Fără a ține seamă de situația materială și greutățile familiare ale locuitorilor, au luat toate vitele plătindu-se cu prețuri reduse spunând și în batjocură când plăteau ceva „na, mai vreți război !” iar cîte odată când li se s-au dat bonuri de rechiziție locuitorilor se scria pe ele „se va achita de Franz Iosef”. În prima lună de invazie, bulgarii au ridicat fără nicio plată și fără formă 450 vite mari, 8.000 oi și 500 porci. Cuantumul rechizițiilor după prețul de atunci constând numai din vite să fie de 700.000 lei din care nici a 20-a parte nu a fost achitată. S-a ridicat mobilierul școlii, al primăriei, s-au luat 32 boi sub motiv de a transporta provizii în Dobrogea și care nu s-au mai adus înapoi.

În această comună, s-a ridicat tot grâul 80 vagoane, locuitorii însă nu aveau voie să mănânce pâine. S-au luat 200 vagoane orz și 70 vagoane porumb, valoarea acestor produse ar fi de 600.000 lei.

Comuna Șocariciu

Au ridicat bulgarii vite mari și mici în valoare de 100.000 lei, iar de către armatele germane plătindu-se cu prețuri derizorii s-au rechiziționat aproape 1.000 vite mari, 300 cai, 5000 oi, 200 porci și 1.500 păsări.

Localul școlii a fost transformat în magazie iar primăria a fost devastată de tot mobilierul. Au găsit în comună la toți locuitorii depozite mari de cereale și au ridicat recolta strânsă de 20 ani de zile de pe o suprafață de teren 14.000 ha grâu, 7.000 ha secară, 10.000 ha orz, 3.000 ha ovăz, 3.000 ha mei, 14.000 porumb, 500 fasole, 150 rapiță.

Comuna Cocargea

Totalul rechizițiilor făcute de la locuitori se ridică la suma de 300.000, școala a fost ocupată 3 luni și întrebuințată ca magazie și s-a distrus tot mobilierul, iar imobilul complet degradat. Bulgarii au încărcat toate cerealele din comună nelăsând locuitorilor nici strictul necesar. Valoarea cerealelor ridicate cu violență ar fi de 50.000 lei după prețurile de atunci.

Comuna Bordușani

Rechizițiile făcute în vite de germani ar fi de 65.000 lei iar de bulgari 140.000 lei. Cereale s-au ridicat de germani în valoare de 40.000 lei și alimente și băuturi de 20.000 lei, iar bulgarii au ridicat cereale în valoare de 10.000 lei și alimente și băuturi tot de 10.000 lei. Asemenea, s-a rechiziționat fără plată și fără bonuri diferite mărfuri, scule și mașini agricole de germani în valoare de 40.000 lei și de bulgari în valoare de 120.000 lei. Toate aceste prețuri s-au socotit după declarația păgubitului și după prețul timpului în care s-au făcut aceste rechiziții. Școala a fost întrebuințată când ca magazie, când ca lagăr de prizonieri și paguba suferită în mobilier și la imobil ar fi de 31.000 lei. Pagubele suferite de biserică evaluate la 14.000 lei. Au fost ocupate casele locuitorilor următori: femeia Chira Șerban, M. Șerban, daunele cauzate de 500 lei, imobilul arendașului Aristide Lelu, daunele cauzate 5000 lei. Casele locuitorului Iancu Pârlea daunele 2.100 lei.

Comuna Cegani

Toate rechizițiile s-au plătit cu 10%. Vite și cereale ce au ridicat din această comună se evaluează la 1.500.000 lei. Împrejmuirea școlii, mobilierul școlii precum și al primăriei se evaluează la 3.500 lei. Cartiruirile s-au făcut de autoritatea germană.

Comuna Dichiseni

Localul primăriei a servit ca magazie de produse, localul a rămas complet degradat. S-au ridicat vite și cereale fără bonuri și fără plată, în valaore de 800.000 lei.

Comuna Gâldău

Bulgarii au procedat cu o nemaipomenită sălbăticie bătând și amenițând cu revorverul atât pe reprezentanții autorităților cât și pe locuitori, au ridicat aproape 100 căruțe cu cai, 500 porci, 2000 oi, 146 vaci și peste 200 boi. Au ridicat mari cantități de cereale al căror preț împreună cu al vitelor ridicate se estimează la 1.000.000 lei. În urmă, armate germane au rechiziționat și au produs pagube de 500.000 lei.

Comuna Fetești

Ca în toate părțile, germanii au procedat și în această comună cu aceleași mijloace și au ridicat și rechiziționat fără formă și fără plată vite și cereale în valoare de 2.000.000 lei. Mobilierul școlii cu desăvârșire distrus se evaluează la 10.000 lei.

Comuna Eliza-Stoenești

S-a rechiziționat și luat cu forța toată cantitatea de cereale în valoare de 500.000 lei. S-au luat vite fără a se da bonuri prin violență exercitată asupra locuitorilor în valoare de 100.000 lei. Ca în toate părțile, cartiruirea s-a făcut de autoritatea germană și ea cauza și școli și biserici o pagubă de 10.000 lei.

Comuna Gârbovi

Rechizițiile făcute la locuitori se ridică la suma de 100.000 lei, în afară de cereale care au fost ridicate fără bonuri și fără plată a căror valoare e de 800.000 lei. Toate acestea făcute de germani.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved