Arhive (II): Au fost 22 de luni

Ionel Cristian TĂTARU

* Prezentare document Serviciului Județean Ialomița al Arhivelor Naționale Ialomița în fondul Prefecturii Județului Ialomița, dosarul 14 din anul 1919.

Vexațiunile sau imixtiunile încercate sau suferite

Comuna Cegani

Primarul acestei comune anume Ion Bălăbănescu a fost în nenumărate rânduri bătut și închis în arestul comunei, fiind înjurat și bătut în mijlocul satului, în fața locuitorilor, de către soldați germani. Notarul Ilie Ionescu a fost închis și băgat în fiare pe când funcționa în comuna Munteni Buzău și Alexeni, fiind ținut închis într-un beci timp de 11/2 lună din care cauză a rămas grav bolnav și cu un reumatism articular. Secretarul primăriei, anume Meltiade Bălăbănescu, a fost închis și bătut ținându-l în timpuri geroase la închisoare mai multă vreme din care a rămas cu un reumatism articular general. Fiind trimiși cu convoiul de vite, rechiziții pe timpuri de iarnă, neîmbrăcați și nemîncați, mai mulți locuitori s-au îmbolnăvit grav și se găsesc și astăzi bolnavi.

Comuna Bordușani

A fost arestat în timpul invaziei primarul comunei anume Nicolaie Dinu care a fost bătut 24 ore în șir de soldații bulgari pe motivul că comerciantul Ghiță Dobrescu care era închis într-un porumbar de către soldații bulgari spre a da bani, a fugit de acolo și atunci a fost închis primarul în locul său. Notarul comunei D. Mitulescu a fost bătut de către putonierul german din comuna Cegani, închis mai multe zile în arestul preventiv din comună și amenințat cu împușcare pe motiv că a raportat plutonierului din comună că ordonanța sa fură nopatea cereale din magazie și le duce la tălmacea Raghina Ion Preda cu care era în relații.

Comuna Maltezi

Primarul Ștefan Stănescu a fost arestat și pus în fiare timp de 24 ore la comuna Făcăeni unde era reședința companiei germane pentru că nu a adus la timp ca să smulgă in de la Dunăre, 18 km depărtare de sat, timp de 8 zile, pe toate fetele mari din sat căci bărbați și băieți nu erau primiți la această muncă, iar fetele erau ținute acolo și ziua și noaptea cu scopul de a fi batjocorite timp de 8 zile.

Tot pentru acest fapt, a fost bătut și notarul Silivestru Pavel, plătind fiecare și câte o amendă de 200 lei. Fănica Ion Petrea, femeia Lina Jlăidov, Ion P. Voicu, Toma Bulgaru, Marița Manole au fost arestați și bătuți și nu li s-a dat drumul de comandantul bulgar decât după ce au dat fiecare câte 500 lei zicând că le transformă închisoarea în amendă, locuitorul Mitu Lupu, Pandele Dumitrache, Ianache Cucu, P. Ciocea, Bădia Chirea, Dobre Tudor, Ion Văleanu și G. Grigore au fost porniți în captivitate, de unde nu au scăpat dând fiecare câte 1000 lei. Locuitorul Anton D. Ciorbaru voind să fugă de bătaia soldaților nemți s-a azvârlit în Borcea unde s-a înecat. Ion G. Gruia a fost bătut 2 săptămâni în șir asemenea și G. Bucur care e suferind și astăzi ca și Mitu Teleanu rămas infirm din bătaie. Năstase T. Petrache, Tudor Cocargeanu, Bucur N. Vișan, Petcu Anton, Tase Gornea, Ioana Gradea Marin, Elena T. Trandafir, Mitu Lupu și alți mulți au fost crunt bătuți după care au zăcut fiecare câte o lună sau două.

Comuna Dichiseni

A fost arestat primarul T. Nicolescu și ținut închis timp de 61 zile în care timp a fost batjocorit și bătut atât el cât și familia lui aproape în fiecare zi, neprimind în acest timp întreținere decât o bucățică de pâine și o zeamă de orz. În tot timpul acestei detențiuni numitul primar și familia sa au fost puși la muncile cele mai grele.

Comuna Balaciu

Preotul Ioan Ștefănescu a fost torturat de soldații germani până când a sucombat în mâinile lor. Copilul Tudor Iordache a fost ucis de soldații germani în mijlocul drumului pentru că le-a ieșit înainte.

Comuna Căzănești

Flăcăul Anton Ștefan Radu în etate de 20 ani a rămas infirm de o palmă aplicată cu putere de unul din soldații germani. Stan Rădulescu, fost primar, a fost crunt bătut de către ofițerii germani. Femeile și copii din Căzănești pentru că nu au putut munci cât li s-au cerut au fost închiși timp de 5 zile în niște beciuri de prăvălie fără a li se da mâncare.

Comuna Sărățeni

Fata Maria Răducan Moise de 6 luni, Zamfira I. I. Tache de 6 ani și femeia Ioana I. Nedelcu au fost omorâte prin împușcare câteși treiele lângă casele lor de către soldații germani în trecere. De către reprezentantul comunei Urziceni, anume Artur Zenit, mobilizatul Dumitru Crunțeanu care venise din mobilizare în luna mai 1918 a fost bătut atât de grav încât a încetat din viață la trei zile ramânându-i pe drumuri soția împreună cu doi copii în completă mizerie.

Comuna Ciochina

A fost omorât prin împușcare a patra zi după ocupație locuitorul Manta Anton pentru că s-a rugat să nu se ridice de către armată o căruță a unei vecine a sa. Familia cere 100000 lei despăgubire pentru el.

Comuna Albești

Primarul a fost crunt bătut de către comandantul bețircului Albești, asemenea și primarul comunei Bordușelu. Au fost arestați și ținuți o lună de zile la închisoarea de la Urziceni P. N. Popescu, primarul comunei Sărățeni, și Ion Neagu, ajutor de primar din comuna Balaciu, pentru că s-a găsit ruptă linia telefonică pe teritoriul comunelor.

Comuna Cocora

Primarul comunei G. St. Ghinea a fost crunt bătut și amenințat cu împușcarea de către soldații germani.

Comuna Reviga

Atât primarul comunei cât și ajutorul au fost bătuți cu bețele în cap până li s-au spart capul pentru că nu au putut vorbi nemțește, apoi au fost închiși 8 zile la penitenciarul Urziceni după care judecându-i și găsindu-i neviovați au fost liberați.

Comuna Rași

Primarul comunei a fost înfierat și pus la carceră pentru că nu a voit să dea relații asupra oastei române.

Comuna Bordușelu

A fost bătut, torturat și amendat învățătorul N. Stănescu pentru că a sfătuit pe locuitori să bată și să întoarcă grâul pe loc și nu a vrut să dea mașinile … …[cuvinte ilizibile].

Comuna Munteni Buzău

Preotul Dumitru Panaițescu a fost bătut și amenințat de mai multe ori cu împușcarea și spre batjocură trimis în timpul care trebuia să se facă serviciul religios la biserică cu copii mici și femeile bătrâne care nu puteau munci să taie și să adune urzici din care apoi se făceau snopi pentru topit și întrebuința la frângherie.

Acest sistem a fost întrebuințat cu mai toți preoții bătrâni din județ cărora li s-a închis biserica. Odată cu ajutorul de primar din Balaciu și primarul comunei Sărățeni, au fost arestați și fruntașii Ghiță Niculescu, Iosef Niculescu, Nicolae Ionescu, Niță Grigore, Niță Vasile și Voicu Niță din Balaciu asemenea Vasile Neagu și Grigore Niță din comuna Sărățeni.

Comuna Rași

În număr de 30 locuitori au fost bătuți de germani cu trăgători în mijlocul satului lăsându-i în nesimțire pentru că nu s-au prezentat la timp pentru a primi ordine în vederea muncilor, iar femeia Ioana Alecu Stan dezbrăcată în pielea goală și amenințată cu împușcarea fiind ținută apoi o zi întreagă în bătăi și torturi pentru a spune unde se află un porc ce în ajunul zilei îl văzuse soldații germani și ordonase să-l aducă la bețirc.

Comuna Crunți

Băiatul Ion D. Manta din comuna Crunți a fost luat călăuză de către bulgari cu căruța cu 4 cai și ținut în captivitate pe front din decembrie 1916 până în octombrie 1918.

Comuna Vărăști

Primarul Nicolaie Radu a fost bătut în oficiul primăriei de comandantul berțicul comunei Ciocănești pentru neexecutarea întocmai a corvezilor cerute. Notarul Dimăncescu, a fost bătut, percheziționat și jefuit în oficiul primăriei la invazia de trupele bulgare. Locuitorul Manole Neagu a fost închis o lună de zile la Călărași pentru motivul că a spus cuvântul neamț unui soldat german care executa rechiziția. Locuitorul Anghel Toma, Gheorghe Tache, Mița Rusen și Alexandra Marin N. Niță au fost închiși câte o lună de zile la Călărași pentru motivul că nu au putut ține în grup la ora fixată pentru rechiziție un număr mare de vite ce erau adunate. Femeia Verghia C. Bărbulescu a fost bătută și ținută legată o zi întreagă de ulucile primăriei pentru că a încruntat ochii la un soldat german.

Comuna Cacomeanca

Preotul Ioana O. Popa a fost arestat 12 zile în luna septembrie 1917 la închisoarea militară din Călărași sub acuzațiile ce i s-au adus de un evreu, anume Ușer, fost administrator de moșie în comuna Cacomeanca, cum că face instigații între locuitori a nu mai ieși la corvezile ordonate. Notarul Mihail G. Andreescu a fost arestat și trimis 6 zile la închisoare după ce a fost grav bătut de evreul Herman Hohman, dezertor din Regimentul 10 Vânători, care îndeplinise serviciul de inspector agricol.

Comuna Independența

Perceptorul N. Georgescu, primarul G. Ionescu și notarul N. Calotă au fost grav bătuți de soldații bulgari la începutul invaziei.

Comuna Rasa

A funcționat ca primar un bulgar din Silistra anume Vasile Dumitroff.

Comuna Iazu

Primarul a fost bătut și arestat la etapa 277 Țăndărei timp de o lună de zile pentru că nu a putut preda săptămânal 2200 ouă de la găini.

Comuna Bora

La intrarea trupelor bulgare s-a impus populației să arboreze steaguri albe și bulgărești și să strige „Trăiască Bulgaria”.

Arendașul Ion Sat-Mare a fost crunt bătut noaptea pe la ora 3 de către patrulele bulgare pentru că nu a voit să dea 4 cai de trăsură.

Comuna Pribegi

Primarul a fost bătut și jefuit de trupele bulgare cerându-i bani.

Comuna Ciulnița

Primarul a fost bătut și jefuit de trupele bulgare.

Comuna Perieți

Perceptorul a fost bătut de către trupele bulgare fiind jefuit de bani.

Comuna Cosâmbești

Domnul C.R. Pribegeanu, prezidentul Consiliului Județean Ialomița, mare proprietar, în cursul lunii august 1918 a fost arestat și trimis la București unde a stat închis 20 zile sub pretextul că a insultat Puterile Centrale față de locuitori, fiind judecat de Tribunalul German a putut face să fie achitat după ce a dat ofițerilor judecători suma de 30.000 lei.

Comuna Sudiți

Fostul Primar Ioan Rădulescu pentru că a vrut să ia apărarea unei femei jefuită de germani a fost arestat și ținut 3 zile și trei nopți în zăpadă în care timp a fost crunt bătut de toate santinelele, nu a fost judecat însă, a fost pus în libertate după ce a dat 4.000 lei ofițerului Ambrozius, comandantul bețircului Mărculești. Locuitorii Gheorghe Boteanu, Mihail R. Șerban, G. Țuțuianu și Șt. Lețu au fost arestați cîte 15 zile, maltratați de moarte pentru că au adăpostit și dat hrană unui anume Jean prizonier francez de la ferma Albijon. După ce le-a luat la fiecare câte 1.000 lei ofițerul german Șmit, comandantul lagărului de prizonieri i-a pus în libertate. Locuitorul Mihail Gheorghe a fost internat 68 zile fiind bănuit pentru spionaj fără să-l fi putut dovedi, a fost pus în libertate fără să fie judecat după ce a fost jefuit de 2.000 lei și amenințat cu împușcarea dacă va denunța.

Comuna Poiana

Notarul comunei Constantin Dumitrescu a fost crunt bătut de soldații bulgari din care cauză a rămas și astăzi bolnav. Locuitorul Costache Militaru a fost grav bătut de soldații bulgari încât azi nu mai poate munci. Învățătorul R. Bărbulescu a fost schingiuit de soldații bulgari care au intrat în casa sa încât și azi e suferind.

Comuna Grivița

Preotul I. Teodorescu a fost ținut închis două zile și două nopți de către patrulele bulgărești în care timp a fost crunt bătut și jefuit de bani.

Orașul Slobozia

A fost închis la comandatură timp de o lună de zile domnii Iancu D. Mancu și Nicolae Deleanu ambii comercianți pentru motivul că înainte de mobilizare ar fi introdus în vagoanele de cereale ce exporta nisip și pietre.

Comuna Fetești

Armata bulgară intrând în comună, comandantul a invitat la biserică pe toți oamenii de parte bărbătească iar armata mergând din casă în casă în tot acest timp a jefuit de bani și lucruri toate casele, lucrurile furate au fost transportate în Bulgaria, împreună cu vitele locuitorilor din comună. Învățătorul pesionar P. Paraschivescu fiind pus la corvezi s-a rugat de comandantul bulgar să-l scutească de muncă fiind bătrân. Drept răspuns la această rugăminte, comandantul bulgar l-a bătut cu cravașa în mijlocul satului și l-a pornit la lucru. După aceea, atât el cât și arhivarul judecătoriei C. Visănescu care sărise să scape de violuri fetele ce aveau la dânșii au fost trimiși pe jos până la Cernavodă și puși timp de 3 luni la cele mai grele corvezi. Locuitorii Ion Dorobanțu, G.I. Vătafu, Sava Culea, Victa Z. Popa, Ion Popa, Nicu Ciucure, Sacovache Moldoveanu și alții au fost ridicați de la casele lor cu carele cu boi și duși în Dobrogea unde toată iarna anului 1916-1917 au fost întrebuințați la transporturi de prăzi din diferite localități după 3 luni din cauza mizeriei abia au putut fugi lăsând carele și vitele în mâinile bulgarilor.

Orașul Urziceni

S-a impus primarului și autorităților comunale în grup în nenumărate rânduri să dea muștele afară din biserică unde era abator de vite. Cerându-se comandaturii să arate prin ce mijloace s-ar putea face mai repede acestă operație, li s-a răspuns că în caz că nu execută ordinul iute vor fi cu toții amendați împreună cu toată comuna. Aghiotantul sublocotenent Baurle a bătut în public cu bastonul pe subcomisarul Anghelescu fără nicio vină, iar pe mai mulți soldați români care se întroceau de la mobilizare, tot acest sublocotenent i-a bătut grav în mijlocul străzii pentru că nu i-a dat salutul cuvenit. Localurile de școli din oraș au fost transformate în cantine militare unde chefurile, serbările, balurile și urgiile cu femei și băuturi nu mai încetau. Perceptorul I. S. Vasilescu a fost internat în lagărul Târnova din Bulgaria de la invazie și până la iunie 1918, sub motiv că s-ar fi purtat rău cu străinii internați din centrul de internare Urziceni, a fost condamnat de Justiția Germană din Ploiești și transportat în Bulgaria unde a fost ținut arestat, asemenea și Marioara P. Popescu pentru că nu a voit să macine pentru germani. Din oraș au fost arestate și ținute închise la comandatura germană din Urziceni 260 persoane condamnate de comandatura din Urziceni la pedepse care variau între 5 zile și 2 luni.

Comuna Armășești

Au fost arestați în arestul comunei Urziceni câte 25 zile locuitorii Ion Efta, Tache Nae, Constantin Ionescu, Ion Puțaru pentru că s-au găsit fire de telefon tăiate pe teritoriul comunei, locuitorul Mihai Vasiliu pe motiv că ar fi înjurat 3 ofițeri germani a fost judecat de comandantul com. Urziceni, deși nu s-a dovedit nimic, a fost obligat fiecărui ofițer în ședință câte 1000 lei. Locuitorul Panait Oancea îmbolnăvindu-i-se un porc de gușter a reclamat postului militar local, acesta la rându-i raportează comandaturi Urziceni, de la care primește ordin ca porcul să se taie și să se distribuie locuitorilor pentru consumație chiar de către șeful postului. Acesta ordonă să i se aducă porcul tăiat în cancelaria primăriei și punându-l pe biroul notarului a căsăpit porcul împărțindu-l locuitorilor.

Comuna Alexeni

Primarul comunei Neagu Rădulescu și întreg consiliul comunal au fost crunt bătuți de șeful postului german părându-i-se acestuia că nu execută ordinul cum trebuie, locuitorului Vasile C. Dinu și alți 20 au fost închiși câte 20 zile pe motiv că nu execută ordinul […]

Comuna Țăndărei

Trupele bulgare la învazie în regiune prima grijă a lor a fost de a jefui populația arestând preoții și fruntașii satelor. Bisericile și localurile de școală și primăria după ce au fost jefuite de tot avutul lor au fost transformate în grajduri și latrine.

Persoanele marcante din comună au fost puse la corvezi jignitoare, administrația s-a făcut direct de ei ori prin primari și polițiști numiți de ei care dacă nu excelau în abuzuri erau închiși la etapa 277 din comuna Țăndărei fără niciun fel de judecată aplicându-li-se amenzi pe care trebuia să le plătească locuitorii pe motiv că nu au executat ordine ce erau imposibil de executat.

În fine administrația românească a fost înlăturată cu totul iar funcționarii români care au mai rămas în funcțiune au fost reduși la rolul de lachei.

Comuna Șocariciu

Au schimbat toți funcționarii, au svârlit în noroi drapelul țării și portretele regale și zilnic insultau Țara Românească și pe aliați. Toate acestea au fost făcute de trupele bulgare.

(va urma)

SURSA: Revista HELIS, nr. 10-11-12, 2021

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved