Anunț selecție personal medical pentru Centrul de Vaccinare Anti Covid 19 din Amara

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI AMARA cu sediul în Amara, strada Nicolae Bălcescu, nr. 91, organizează, în ziua de 15 februarie 2021 ora 10,00, proba de interviu pentru selecția personalului medico-sanitar – medici, asistenți medicali precum și registratori medicali, necesari pentru funcționarea CENTRULUI DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19 situat în Amara, strada Ana Ipătescu, FN.

În vederea înscrierii pentru selecție, candidații vor depune la Biroul Relații cu Publicul al Primăriei Orașului Amara, până la data de 12 februarie 2021, ora 14:00, un dosar cuprinzând următoarele documente:

1.Pentru posturile de medici:

a) cererea în care se menționează postul pentru care doresc să încheie contractul de prestări servicii;

b) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

c) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

2. Pentru posturile de asistenți medicali:

a) cererea în care se menționează postul pentru care doresc să încheie contractul de prestări servicii;

b) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

c) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

3. Pentru posturile de registratori medicali:

a) cererea în care se menționează postul pentru care doresc să încheie contractul de prestări servicii;

b) copia de pe diploma de studii;

c) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care atestă starea de sănătate corespunzătoare și antecedentele medicale;

d) cazierul judiciar;

e) declarație pe propria răspundere că dețin cunoștințe și abilități pentru operare PC;

f) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Interviul va fi realizat de o comisie, desemnată prin ordin administrativ de către conducătorul instituției și compusă din: 1 medic și un asistent medical – specialiști cooptați din afara instituției,doi reprezentanți ai administrației publice locale și un secretar.

Situația privind rezultatele probei de interviu se afișează la sediul Primăriei Orașului Amara, în data 15.02.2021 , ora 14:00.

Alte informații:

Personalul medico-sanitar și registratorii medicali își vor desfășura activitatea în cadrul CENTRULUI DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19 situat în Amara, strada Ana Ipătescu, FN, în baza unui contract de prestări servicii, încheiat cu reprezentantul legal al Primăriei Orașului Amara și vor beneficia pentru timpul efectiv lucrat de un tarif orar diferențiat, după cum urmează:

  1. 90 lei/oră pentru medici;

  2. 45 lei/oră pentru asistenții medicali;

  3. 20 lei/oră pentru registratori.

Pentru relaţii suplimentare cei interesaţi se vor adresa Primăriei Oraşului Amara Str. Nicolae Bălcescu ,nr 91, telefon 0243/266102, email: consiliullocalamara@yahoo.com.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved