ANUNȚ PUBLIC S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL

 

S.C. AMERICAN CONSTRUCTION TEHNOLOGIES SRL, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE LIVADĂ ALUN”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, Extravilan, T139/1, P1+P2, județul Ialomița, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „ÎNFIINȚARE LIVADĂ ALUN”, propus a fi amplasat în municipiul Urziceni, Extravilan, T139/1, P1+P2, județul Ialomița:

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu, nr. 1 în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vinerea între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved