Anunț public privind decizia etapei de încadrare

 

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, titular al proiectului ”Modernizare drum județean DJ 201, tronson Orezu (intersectie DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agentia pentru Protecția Mediului Ialomița, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Modernizare drum județean DJ 201, tronson Orezu (intersecție DJ201B) – Piersica – Bordușelu (ieșire localitate)”, propus a fi amplasat în comunele Sălcioara, Ciochina și Albești, jud Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează, pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului, din municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30, vineri între orele 8.00-14.00 și pe site-ul APM Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved