Anunț public privind decizia etapei de încadrare proiect ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica”

UAT COMUNA STELNICA, titular al proiectului Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica (amenajare zonă ponton, consolidare malul stâng al brațului Borcea, amenajare zonă debarcader)”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Realizarea unui punct de acostare pe malul stâng al Brațului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica (amenajare zonă ponton, consolidare malul stâng al brațului Borcea, amenajare zonă debarcader)” propus a fi amplasat în comuna Stelnica, sat Stelnica str. Bacului, T 451- 451/1, lot 3, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediu Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, str. Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni – joi intre orele 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved