Anunţ public privind decizia etapei de încadrare proiect “Modernizare drumuri de interes local, prin asfaltare, in satele Ciochina, Borduselu, Orezu, Piersica, comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa”

 

COMUNA CIOCHINA titular al proiectului “Modernizare drumuri de interes local, prin asfaltare, in satele Ciochina, Borduselu, Orezu, Piersica, comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa”, anunţa publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizare drumuri de interes local, prin asfaltare, in satele Ciochina, Borduselu, Orezu, Piersica, comuna Ciochina, judeţul Ialomiţa”, propus a Ii amplasat in intravilanul comunei Ciochina, satele Ciochina, Orezu, Borduselu, Piersica, jud. Ialomiţa

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu nr. I, in zilele de luni-joi 08.00-16.30 si vineri 8.00- 14.00, la următoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro si la sediul Primăriei Ciochina, jud.Ialomiţa.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicairii anunţului pe pagina de internet a APM Ialomiţa .


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved