Anunţ public privind decizia  etapei de incadrare

Direcția Silvică Prahova – Ocolul Silvic Ploiești (titularul planului /programului) anunţă publicul asupra luării deciziei de emitere a avizului de mediu necesar adoptarii planului: .Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică a statului, constituit în U.P. II Gherghița, UP III Varnița, UP IV Zăvoaiele Prahovei, UP VI Pucheni, UP VII Drăgănești, Studiu General, amplasat în localitățile Șirna, Tinosu, Balta Doamnei, Gorgota, Gherghița, Mănești, Cocorăștii Colț, Târgșoru Vechi, Brazi, Pucheni, Râfov, Berceni, Dumbrava, Drăgănești, Ciorani, Valea Călugărească, Albești-Paleologu, Județul Ialomița localitatea Adâncata.

Proiectul deciziei de emitere a avizului de mediu şi motivele care o fundamentează poate fi consultat la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Prahova sau pe sit-ul: http://apmph.anpm.ro; office@apmph.anpm.ro, in termen de 10 zile de la data prezentului anunt.

Șef Ocol, ing.Anghel Octavian


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved