Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC FAMILY ECO CAR WASH SRL, titular al proiectului “Construire spalatorie auto – constructie provizorie”, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadreare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire spalatorie auto – constructie provizorie”, propus a fi amplasat in municipiul Slobozia, sos. Brailei nr.13, lot nr.1, jud. Ialomita.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Soboozia, str. Mihai Viteazul, nr.1 in zilele de luni-joi 08:00-16:30, vineri 8:00-14:00, cat si pe site-ul APM Ialomita.

Publicul interesat poate inainte comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved