Anunț public decizie etapă încadrare impact asupra mediului a proiectului ”Modernizare străzi locale în comuna Ciulnița”

 

Agenția pentru Protecția Mdiului Ialomița anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „MODERNIZARE STRĂZI LOCALE ÎN COMUNA CIULNIȚA, JUDEȚUL IALOMIȚA”, propus a fi amplasat în comuna Ciulnița, titular COMUNA CIULNIȚA.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, localitatea Slobozia, strada Mihai Viteazu nr. 1, în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved