ANUNŢ PUBLIC: ,, Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciochina, județul Ialomița”

 

Comuna Ciochina, cu sediul în comuna Ciochina, str. Bisericii nr. 1, jud. Ialomiţa, titular al Planului Urbanistic General

,, Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Ciochina, județul Ialomița”

anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborarare a primei versiuni a planului şi depunerii notificării la A.P.M. Ialomiţa pentru obţinerea avizului de mediu pentru planul mai sus menţionat.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Ialomiţa, loc. Slobozia, str.M.Viteazu, nr.l, în zilele de luni-joi între orele 8,00 -16,30 şi vineri între orele 8,00-14,00.

Observaţiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul A.P.M. Ialomiţa în termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunţ.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved