ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

            Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Ciulnița, judetul Ialomița, anunță afișarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral 16, începând cu data de 20.06.2024, pe o perioada de 60 zile.

Publicarea documentelor tehnice se face:

  1. a) in sediul primăriei, situat în localitatea Ciulnița, str.Matei Basarab, nr.68, Ialomița, la avizier;
  2. b) pe pagina de internet a autorității administrației publice locale: primariaciulnita.ro;
  3. c) pe pagina de internet a A.N.C.P.I creată în acest scop: https://www.ancpi.ro/pnccf/anunturi.html.

Cererile de rectificare însoțite de înscrisurile doveditoare, pot fi transmise astfel:

  1. a) la sediul primăriei (prin posta/curier sau orice mijloace electronice);
  2. b) formulate in sistemul informatic ( caz în care certificarea nealterării conținutului înscrisurilor doveditoare odată cu redarea pe suportul informatic, va fi făcută de deponent prin semnatură electronică calificată);
  3. c) depuse prin mijloace electronice pe pagina de internet special creată de ANCPI în acest scop.

Primar,

Stelică GHEORGHE


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved