ANUNT PREALABIL PRIVIND AFISAREA PUBLICA A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Unitatea administrativ-teritoriala comuna/municipiul/orasul GIURGENI, din judetul Ialomita, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 8, incepand cu data de 16 decembrie 2021, pe o perioada de 60 zile.

Publicarea documentelor tehnice se face:

a) in spatiul pus la dispozitie de catre primarie, situat la adresa: comuna Giurgeni, judetul Ialomita, strada Mihai Viteazu, nr. 36.

b) pe pagina de internet a autoritatii administratiei publice locale: www.giurgeni.ro

c) pe pagina de internet a ANCPI creata in acest scop: https://www.ancpi.ro/pnccf/anunturi.html.

Cererile de rectificare, insotite de inscrisurile doveditoare, pot fi: a)transmise la sediul primariei (prin posta/curier ori mijloace electronice); b)formulate in sistemul informatic (caz in care certificarea nealterarii continutului inscrisurilor doveditoare odata cu redarea pe suportul informatic va fi facuta de deponent prin semnatura electronica calificata); c) depuse prin mijloace electronice pe pagina de internet special creata de ANCPI in acest scop.

Primar,

Valere DINU

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved