ANUNȚ DECIZIE ETAPĂ DE ÎNCADRARE APM IALOMIȚA

COMUNA CIULNIȚA, titular al proiectului „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI REALIZARE RACORDURI MULTIPLE LA SISTEMUL DE CANALIZARE DIN COMUNA CIULNIȚA JUDEȚUL IALOMIȚA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „EXTINDERE REȚEA CANALIZARE ȘI REALIZARE RACORDURI MULTIPLE LA SISTEMUL DE CANALIZARE DIN COMUNA CIULNIȚA JUDEȚUL IALOMIȚA”,propus a fi amplasat în satele Ciulnița și Ion Ghica, jud. Ialomița.

  1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu nr. 1 în zilele de luni-joi 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00 – 14.00 la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și la sediul Primăriei Ciulnița, jud. Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Ialomița.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved