Anunț de mediu: I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL

Anunt public privind decizia etapei de evaluare initiala

I.I. STROE ADRIAN-GABRIEL, str. Traian, nr. 41, sat Vladeni, com. Vladeni, jud. Ialomita, titular al proiectului ,,Executie foraj alimentare cu apa pentru irigatii – F1″ amplasat in tarla 5778/2, parcela 12, com. Vladeni, jud. Ialomita, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita in cadrul procedurilor de evaluare initiala asupra mediului pentru proiectul ,,Executie foraj alimentare cu apa pentru irigatii – F1″ amplasat in tarla 5778/2, parcela 12, com. Vladeni, jud. Ialomita,

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, la urmatoarea adresa de internet: www.apmil.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Ialomita.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved