Anunț de mediu „Alimentare cu apă din sursă subterană a localității Grivița, județul Ialomița”

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Comuna Grivița, titular al proiectului „Alimentare cu apă din sursă subterană a localității Grivița, județul Ialomița”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare către APM Ialomița în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Alimentare cu apă din sursă subterană a localității Grivița, județul Ialomița”, propus a fi amplasat în comuna Grivița, sat Grivița, jud. Ialomița.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Ialomița, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazu, nr.1, în zilele de luni-joi 08:00-14:00, la următoarea adresă de internet: www.apmil.anpm.ro și sediul Primăriei Grivița, jud.Ialomița.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de inernet a APM Ialomița.

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved