ANUNT DE LICITATIE AL PRIMĂRIEI STELNICA 1

Primaria Comunei Stelnica, cod fiscal 4364799, cu sediul in Comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, tel/fax: 0243.361.785, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com,

anunţă organizarea licitaţiei publice

pentru inchirierea, in data de 25.02.2022, pentru urmatorul bun ce apartine domeniului privat al comunei Stelnica:

Spatiu comercial in suprafata de 19,5 mp situat in intravilanul Comunei Stelnica, str. Prl. Noua GENERATIE, nr.6A ( DN3B),

care apartine domeniului privat al Comunei Stelnica prin HCL 54 /21.12.2020 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019, art. 332-333

Nivelul minim al pretului de vanzare este stabilit conform raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat A.N.E.V.A.R., ce se regaseste in caietul de sarcini , in functie de bunul licitat.

Taxa de participare la licitatie este de 20 Ron / participant.

Documentatia de atribuire se poate procura de la sediul Primariei comunei Stelnica contra sumei de 10 lei

Garantia de participare este in cuantum de 119 lei conform caietului de sarcini.

Ofertele se pot depune la sediul primariei comunei Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr.58, cod postal 927230, pana la data de 25.02.2022, orele 09.00.

Ofertantii vor depune o singura oferta redactata in limba romana.

Termenul pentru solicitarea de clarificari este de 17.02.2022, ora 14.00.

Ofertele vor fi deschise in data de 25.02.2025, orele 10.00 in Sala de Sedinte a Primariei comunei Stelnica.

Relatii suplimentare puteti obtine la sediul Primariei comunei Stelnica sau la Tel./Fax 0243.361.785, mobil: 0769.059.429, e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com, persoana de contact Insp. Urbanism, Pantelimon Raluca.

PRIMAR,

BRATES COSTEL

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved