ANUNŢ CONCURS ORGANIZAT DE ANIF FILIALA IALOMIȚA

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE – Filiala Teritorială de I.F. Ialomiţa, cu sediul în localitatea Slobozia, str.Cuza Vodă, nr.5, judeţul Ialomiţa, organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante de execuţie după cum urmează:

UNITATEA DE ADMINISTRARE IALOMIŢA MAL DREPT – Inspector de specialitate IA – 1 post; muncitori calificaţi (electromecanici staţii pompare) Tr I – 1 post şi Tr.III – 1 post;

Concursul se va desfăşura la sediul Filialei Teritoriale de Îmbunătăţiri Funciare Ialomiţa, str. Cuza Voda, nr. 5, et.1, Slobozia, judeţul Ialomţa astfel:

* Proba scrisă în data de 13.12.2021. începând cu ora 10.00;

* Interviul se desfăşoară în data de 17.12.2021. începând cu ora 10.00.

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în perioada 18.11.2021 – 03.12.2021, în intervalul: L – J – 08.00 – 16.30, V- 08.00 – 14.00, la sediul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomiţa.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:

* Inspector de specialitate IA – Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă (Îmbunătăţiri Funciare, Construcţii hidrotehnice, Agricultură, Ingineria Mediului, Ingineria şi Protecţia Mediului în agricultură, Energetică, Electrotehnică, Mecanică). Vechimea în muncă pe studii superioare minim 2 ani, cunoştinţe operare calculator: Microsoft office, Word, Excel- nivel mediu, autorizaţia de diriginte de şantier reprezintă un avantaj.

* Muncitor calificat (electromecanic staţii pompare) – studii generale (minim şcoală generală 8/10 ani) + şcoală profesională de profil electromecanic sau electrician sau certificat de calificare în meseria de electromecanic sau electrician.

Vechimea în specialitatea ocupării postului pentru: Tr I mai mare de 2 ani; Tr III 6 luni – 1 an.

Relaţii suplimentare: la sediul Filialei Teritoriale de I.F. Ialomiţa, persoana de contact ing. Necula Dorina telefon 0243213023.

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved