ANUNT CJ

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

 

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

 1. Informații generale privind autoritatea contractantǎ, ȋn special denumirea, codul fiscal, adresa, numǎrul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Consiliul Județean Ialomița cu sediul în municipiul Slobozia, Piața Revoluției nr.1, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776.
 2. Reglementǎrile legale privind acordarea de finanțare nerambursabilǎ:
 • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr.70 din 27.04.2021 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2021;
 • Ghidul privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate din bugetul județului Ialomița pentru activități nonprofit de interes general pentru anul 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 78 din 27.04.2021;
 1. Solicitanții pot fi: persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii constituite conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul sau sediul social/filială în judeţul Ialomiţa care depune o propunere de proiect cu relevanţă şi aplicabilitate în judeţul Ialomiţa, solicitând finanţare pentru una sau mai multe acţiuni/activităţi din cadrul proiectului.
 2. Finanțarea solicitată Consiliului Județean Ialomița pentru susținerea proiectului sau unei/unor activități din cadrul proiectului nu trebuie să depășească 30% din valoarea alocată domeniului în care se încadrează proiectul propus, iar contribuția solicitantului pentru cheltuielile presupuse de realizare a proiectului vor fi în procent de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
 3. Bugetul programului: bugetul alocat programului este stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr 70/27.04.2021 privind aprobarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2021.

Suma de 1 000 000 lei, aprobată pentru anul 2021, este repartizată conform Programului anual al finanțărilor nerambursabile, pe următoarele domenii:

 1. Sănătate și educație antidrog: 100 000 lei
 2. Educație: 100 000 lei
 3. Cultură, culte și religie: 100 000 lei
 4. Protecția mediului: 100 000 lei
 5. Tineret 100 000 lei
 6. Sport                       500 000 lei
 7. Durata programului: anul 2021
 8. Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 06.2021 ora 16:30, la registratura autorității finanțatoare.
 9. Perioada de selecție și evaluare a proiectelor: 06.2021, ora 09:00 – 09.07.2021, ora 14:00.
 10. Solicitarea finanțǎrii nerambursabile: documentația de solicitare a finanțǎrii nerambursabile, constȃnd ȋn Ghidul Solicitantului și Cererea de finanțare poate fi descǎrcatǎ de pe site-ul: http://cjialomita.ro

Anunțul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a nr. 94 din 18.mai 2021, conform Legii nr. 350/2005, art. 16.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved