ANUNT CJ

CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA

  

ANUNȚ DE PARTICIPARE 

 

Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița aduce la cunoștință publică intenția de atribuire de contracte de finanţare nerambursabilă de la bugetul propriu pentru activităţi sportive din cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”, prevăzut de Ordinul MTS nr. 664/2018, în anul 2021/sezonul competițional 2021-2022.

Acesta reprezintă un  program public de promovare  a practicării și  dezvoltării sportului de performanță. Programul  sportiv este un complex  de acțiuni care au ca  scop comun îndeplinirea unor obiective  de performanță cu caracter sportiv pentru un sezon competițional, pentru o competiție organizată pe  o perioadă stabilită printr-un regulament, înscris în calendarul Asociației Județene pe Ramură de Sport sau pe ramură de  sport și/sau în  calendarul Federației Române pe Ramură de Sport. Categoriile de acțiuni care constituie activiratea sportivă din  cadrul  unui  program sportiv sunt:  acțiunile de pregătire sportivă, competițiile sportive și alte acțiuni sportive, denumite împreună acțiuni sportive.

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractelor de finanțare pentru programe sportive, solicitanții trebuie să fie structuri sportive, înființate pe raza Județului Ialomița, constituite ca persoane juridice deținătoare ale certificatului de identitate sportivă, cărora le-a fost atribuit număr de înregistrare în Registrul sportiv, sau alte entitati stabilite prin legislatia în vigoare, care participă la acțiuni (etape) sportive organizate în cadrul unui sezon competițional intern, indiferent de ramura sportivă și care depun o propunere de proiect cu relevanţă pentru judeţul Ialomiţa. Finanțarea de la bugetul județean nu se acordă pentru structuri sportive care obțin venituri mai mari de 20% din bugetul propriu, din vânzarea de bilete/abonamente la evenimente sportive, de materiale promționale sau alte asemenea.

Sumele totale alocate pentru finanțarea din fonduri publice alocate din bugetul județului Ialomița a cererilor depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță” în anul 2021/sezonul competițional 2021-2022 sunt după cum urmează:

  • pentru anul 2021: 2 745 000 lei
  • pentru anul 2022: 2 755 000 lei

Valoarea maximă finanțată a unui proiect nu poate depăși 75% din suma totală alocată în bugetul județului pentru domeniul sport.

Acţiunile eligibile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Ghidul Solicitantului privind finanțarea din fonduri publice alocate din  bugetul județului Ialomița a cererilor de finanțare depuse în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”, pentru anul 2021/sezonul competițional 2021-2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 79 din 27.04.2021 şi din Contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari. Categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la art. 28 alin.(2)  din Ghid.

Finanțarea se acordă pentru acoperirea partială a unui program/proiect sportiv în baza unui contract de finanţare încheiat între părți. Finanţările trebuie însoţite de o contribuţie a beneficiarului de minimum 10 % din valoarea totală a finanţării alocate;

Termenul limită de depunere a proiectelor sportive pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul județului Ialomița este 22.06.2021 ora 16:30, la registratura autorității finanțatoare.

Proiectele depuse vor fi selectate și evaluate în perioada 23.06.2021– 09.07.2021.

Finanţarea se va face pe bază de contract de finanțare încheiat între Județul Ialomița şi solicitantul selectat. Finanțarea aprobată poate fi aceeași sau mai mică decât cea solicitată de către beneficiar, în urma evaluării. Contractele se atribuie în ordinea descrescătoare a punctajelor obținute de solicitanți, în limita bugetului disponibil.


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved