ANUNT AL CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA

 

ANUNŢ PUBLICITAR

privind cumpararea unui teren în suprafață de 50.000 mp

necesar realizării investițiilor prioritare identificate prin

Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița

În calitatea sa de autoritate contractantă, CONSILIUL JUDEȚEAN IALOMIȚA, doreşte , achiziționarea unui teren în suprafață de 50.000 mp, în vederea construirii unor instalații prevăzute prin Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița , cu următoarele caracteristici:

 1. Să aibă o suprafaţă de 50.000 mp;
 2. Terenul să fie situat în județul Ialomița
 3. Cea mai mică latură să aibă minim 140 m.
 4. Distanța de maxim 15 km față de depozitul conform S.C. Vivani S.A. cu adresa: Tarlaua 327/4, Parcela 11 (Sos. Amara, km 4, DN 2C, 920049), Slobozia, Jud. Ialomita, ROMANIA

 5. Să nu aibă regim de arie naturală protejată;

 6. Distanța până la așezările umane trebuie să fie de minim 500 m;

 7. Să nu fie în zonele de protecţie a surselor de apa, așa cum este menționat în legislația specifică din domeniul gospodării apelor;

 8. Să nu fie situat în zone expuse la inundaţii, alunecări de teren, eroziuni;

 9. Acces la drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități);

 10. Disponibilitatea facilă de conectare la rețeaua electrică;

 11. Disponibilitatea de conectare la infrastructura de apă-canal;

 12. Să se afle în proprietatea ofertantului sau ofertantul să fie mandatat de proprietar în vederea ofertării;

 13. Să nu existe litigii cu privire la imobil.

Valoarea estimată:

 • 336.135,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în extravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră
 • 630.000,00 lei fără TVA pentru terenurile situate în intravilanul localităților, cu acces la energie electrică și infrastructură rutieră

Criteriul de atribuire care va fi utilizat este oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”.

Stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea următorilor factori de evaluare.

 1. Prețul Ofertei – 60%

 2. Componenta tehnică – 40% cu următorii subfactori :

 • Distanță față de un drum public (național, județean, comunal sau drum de exploatare aflat în domeniul public al unei localități): 10%

 • Distanța față de o rețea de curent electric: 10%

 • Distanța față de o rețea de alimentare cu apă din rețeaua publică sau să dețină un puț forat: 10%
 • Distanța față de Depozitul conform S.C. Vivani, cu adresa:( Tarlaua 327/4, Parcela 11 (Sos. Amara, km 4, DN 2C, 920049), Slobozia, Jud. Ialomita, ROMANIA): 10%

Caietul de sarcini și Documentele procedurii privind cumpărarea cumpararea unei suprafețe de 50.000 mp de teren se pot procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Consiliului Județean Ialomița sau descărcate de pe site-ul www.cicnet.ro .

Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 21.10.2021 ora 16.00 la registratura Consiliului Județean Ialomița.

Data primirii solicitari de clarificări – 15.10.2021 .

Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 22.10.2021 ora 10.00 la sediul Consiliului Județean Ialomița.

Valabilitatea ofertelor: 90 zile de la data depunerii.

Limba de redactare a ofertei – Română.

Informaţii suplimentare: la numărul de telefon: 0243/230201 int.272,e-mail dap@cicnet.ro sau patrimoniucji@gmail.com, Compartiment patrimoniu public şi privat, persoană de contact: consilier OANCEA DIANA GEANINA

 

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved