Anularea unor obligaţii fiscale

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomița informează contribuabili interesați că prin Legea nr. 72/2022 a fost legiferată anularea diferențelor de obligații fiscale principale si/sau obligațiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizații sau orice alte sume de aceeași natură, primite pe perioada delegării, detașării sau desfășurării activității pe teritoriul altei țări, de către angajați ai angajatorilor români care şi-au desfășurat activitate pe teritoriul altei țări, aferente perioadelor fiscale cuprinse intre 1 iulie 2015 şi data intrării in vigoare a prezentei legi, şi neachitate.

Anularea obligațiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligațiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

Procedura de anulare este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului.

Contribuabilii pentru care s-au stins, total sau parţial, prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituire, în baza cererii, a următoarelor:

a) sumele care au stins, în perioada cuprinsă între data de 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege;

b) sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. I din lege.

Termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea sumelor începe să curgă de la data intrării in vigoare a Legii 72/2022.

In cazul in care, anterior intrării in vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligațiile, acesta nu mai comunica decizia de impunere, iar obligațiile fiscale se scad din evidenta analitica pe plătitor, pe baza de borderou de scădere.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved