Anularea obligațiilor de plată accesorii

 

Administrația Județeana a Finațelor Publice Ialomița reamintește contribuabilii interesați că pot beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 31 martie 2021 inclusiv;

b)sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

c) să fie depus toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

d) să fie depusă cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de data de 31 martie 2021 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.

De asemenea, se poate beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și pentru următoarele obligații bugetare principale:

a) cele stabilite prin declarații rectificative, încondițiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;

b) cele cu termene de plată până la data de 31 martie 2020 inclusiv și stinse până la această dată, în condițiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;

c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale aflată în derulare la data de 14 mai 2020, în condițiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;

d) cele eșalonate la plată potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

Pentru amânarea la plată, în vederea protejării la stingere, a obligațiilor de plată accesorii ce pot face obiectul anulării, puteți depune notificare la organul fiscal competent prin care să vă manifestați intenția de a beneficia de anularea accesoriilor, până la depunerea cererii de anulare.

Notificarea privind intenţia de a beneficia de anularea obligaţiilor de plată accesorii se poatei descărca accesând link-ul: http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf.

Cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii poate fi descărca accesând link-ul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf.

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved