ANAF a publicat Ghidul privind persoanele fizice care optează pentru plata contribuției de asigurari sociale și asigurări sociale de sănătate

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele fizice care vor să facă plăţi opţionale pentru contribuţia la pensii sau dacă vor să fie asiguraţi în sistemul sanitar de stat, că o pot face prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Declaraţia se depune, până în data de 25 mai 2021, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro;

– prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat;

– în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poştă, cu confirmare de primire.

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor, ANAF a publicat Ghidul privind persoanele fizice care optează pentru plata contribuției de asigurari sociale și asigurări sociale de sănătate.

Ghidul poate fi consultat accesând următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_optiune_2021.pdf .

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved