ANAF a publicat ”Ghidul privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor”

 

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Ialomița informează persoanele juridice care au obligația de plată a impozitului pe veniturile microintreprinderilor că pe site-ul ANAF a fost publicat ”Ghidul privind impozitul pe veniturile microintreprinderilor”.

Menționăm faptul că, în sensul legii, microintreprinderea este o persoana juridică română care îndeplinește cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, următoarele condiții:

– a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. Pentru 2021, în echivalent lei plafonul este 4.869.400 lei.

– capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decat statul și unitățile administrativ-teritoriale;

– societatea nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecatorești.

Astfel, persoanele juridice române plătitoare de impozit pe profit va comunica organelor fiscale competente, aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, până la data de 31 martie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.

Ghidul poate fi consultat accesând următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_microintreprinderi_2021.pdf

ŞEF ADMINISTRAŢIE

Gheoghe DOROBĂȚ

 


Copyright 2022 - Ziarul Ialomița - All Rights Reserved